ארכיון הקטגוריה: הודעות רצות

מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים

לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם.

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים בטלפון: 04-8295858

כימיה  
מתמטיקה

 

 

31.03.2020

 

 

פיזיקה

 

23.01.2020  

                                                                        

 

אישור סטודנט לסמסטר חורף תש"ף

לסטודנטים שלום,

אישור סטודנט לסמסטר חורף תש"ף, יישלח במייל (באופן חד פעמי) ויהיה ניתן להפקה, במשך כל הסמסטר, בציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4  מתאריך ה 07.10.2019.

הציונים מתעדכנים מידי יום ביומו וניתן להוציא אישור בכל עת מהציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4

** הזכאות לקבלת אישור הלימודים מותנה ב:

 • רישום למקצועות
 • תשלום שכ"ל
 • כתובת דוא"ל תקינה

בברכה,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה

מועדי רישום סמסטר חורף תש"ף

 

מועדי רישום סמסטר חורף תש"ף

        להלן מועדי הרישום/שינויים למקצועות באתר:

 שעות הפעילות של הרישום הן א' – ה' בשעות: 8:00-22:00. חיפוש מקצועות ניתן לבצע בכל שעה.

מועד

התחלה

שעת

 התחלה

מועד  

סיום

שעת

 סיום

 
 

7.7.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

21.7.19

 

15:00

אחה"צ

 

 

רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

 

12.8.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

18.8.19

 

15:00

אחה"צ

 

 

המשך רישום לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

12.9.19

 

 

 

9:00

בבוקר

 

23.9.19

 

 

 

15:00

אחה"צ

 

רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)

 

25.9.19

 

 

 

 

9:00

בבוקר

 

2.10.19

 

15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

רק בתקופה זו יש להתחיל ולסיים רישום

באותו היום.

 

23.10.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

6.11.19

 

15:00

אחה"צ

 

תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

 

7.11.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

11.12.19

 

15:00

אחה"צ

(חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,

הומניסטיים וספורט

תקופת שינויים בתשלום

 

#סולמות – חשיפה למחקר של סטודנטים בתואר ראשון בטכניון

מטרתה של תוכנית #סולמות היא חשיפת הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בטכניון למחקר המתבצע בטכניון, באופן שייטב עם הסטודנטים/יות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. מידע נוסף על הרקע של #סולמות ניתן לקרוא במאמר
 A Multifaceted Analysis of the Study-Work Conflict in Science and Engineering Higher Education: The Case of the Technion

שילוב ייחודי זה בין חברי הסגל החוקרים ובין סטודנטים/יות לתואר ראשון יאפשר לסטודנטים ליישם את התכנים אותם הם לומדים, לרכוש כישורים חשובים בעולם התעסוקה העתידי ולצבור ניסיון ממשי.

#סולמות מיושמת במספר ערוצים:

 • קורס העשרה (מל"ג) "חשיפה למחקר בטכניון" (324246): מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים למגוון מחקרים המתבצעים בטכניון, תוך הדגשת רלוונטיות המחקרים שיוצגו לעבודת הסטודנטים בעתיד בתעשייה ובאקדמיה. בכל שבוע, יוצג מחקר ע"ח חבר/ת סגל של הטכניון, כולל רקע מדעי/הנדסי בסיסי, תהליך המחקר, תוצאותיו וחדשנותו.
  להלן לו"ז הקורס בסמסטרים: אביב תשע"ט,  חורף תשע"ט ו- אביב תשע"ח
 • השתתפות בירידי התעסוקה בטכניון: במסגרת יריד תעסוקה המתקיים בטכניון פעמיים בשנה (ראו סיקור יריד התעסוקה בסמסטר חורף, תשע"ח ובסמסטר אביב, תשע"ח), #סולמות, יחד עם עשרות חברות מובילות במשק, מציעה לסטודנטים בתואר ראשון אפשרויות תעסוקה בשכר במחקר המתבצע בטכניון והמשך לימודים והתמחות במחקר במסגרת בית הספר לתארים מתקדמים (מסטר ודוקטוראט).
 • עבודה בשכר במחקר עם חבר/ת סגל האחראי/ת. רשימה חלקית של תחומי ההשתלמות ושמות חברי/ות הסגל המנחים ניתן למצוא בקישור הבא:
  תחומי מחקר להשתלמות סטודנטים בתכנית #סולמות
 • מומלץ לבדוק גם אפשרות להמשך לימודים בבית הספר לתארים מתקדמים והשתלבות בחברות שהוקמו ע"י סגל הטכניון, בוגרים וסטודנטים במסגרת T3-Technion Technology Transfer.

קריטריונים להשתתפות בתוכנית:

 • סטודנטים לתואר ראשון
 • סמסטר 5, 6 או 7
 • מצב אקדמי תקין
 • לפחות 70 נקודות צבורות
 • ממוצע ציונים 75+
 • ללא עבירות משמעת

סטודנטים יוכלו להשתתף ב- #סולמות לאו דווקא בפקולטה בה הם לומדים.

לפרטים, נא לפנות למייל # סולמות .

________________________________________________________________

הליך הגשת מועמדות:

 1. מילוי טופס הבקשה להשתתפות בתכנית #סולמות להלן
 2. קבלת אישור מלימודי הסמכה
 3. פנייה לחוקר/ת או מעבדה לביצוע ההשתלמות

 

בקשה להשתתפות בתכנית #סולמות