הודעות רצות

הודעות רצות

הודעות והיערכות בעקבות המלחמה
05/12/2023
הודעות משותפות לסטודנטים הותיקים והחדשים: פתיחת סמסטר חורף תשפ”ד נדחית:
late exam dates
09/08/2023
לידיעת נבחני הטכניון: כל הבחינות, מועדי ב’ של סמסטר אביב
27/04/2023
בוגר נכבד / בוגרת נכבדה, טקס הענקת התארים האקדמיים לבוגרי
22/03/2023
יתקיים בין התאריכים 6.8.23-21.9.23. 31.5.23 – המועד הצפוי לפרסום מערכת
21/03/2023
שלום רב, לימודיך לתואר יסתיימו בתום הסמסטר הנוכחי או הבא.
07/11/2022
  שלום לסטודנטים וסטודנטיות הטכניון,   הטכניון הצטרף לפני מספר
תכנית טכניון +
20/03/2022
  תכנית חשיפה כלל טכניונית מאפשרות הכרה עם תחומי לימוד