הודעות דף הבית

דבר דיקן לימודי הסמכה למתקבלי ומתקבלות תשפ"ב

  סטודנטיות וסטודנטים יקרים,   בשנת 1924 נפתחה הכיתה הראשונה בטכניון, שמנתה 16 תלמידים, ובכך יצאה לדרך האוניברסיטה הראשונה במדינה.
Read More
student writes in a notebook

חורף תשפ"ב – רישום למקצועות

  קורסי חובה למתקבלי חורף תשפ"ב קורסי העשרה חורף תשפ"ב קורסים הניתנים בשפה האנגלית קורס נבחרות ספורט (מקצוע 394902)  
Read More

סמסטר קיץ תשפ"א – מידע

  סמסטר קיץ יתקיים באופן פרונטלי בין התאריכים  01.08.2021-04.10.2021 חשוב לעקוב אחר נהלי שכר לימוד קיץ. ניתן למצוא את העלות
Read More

מידע על מבחני השלמה (סיווג) בפיזיקה, מתמטיקה וכימיה

לימודי השלמה (סיווג) במתמטיקה  – לימודי הסמכה לימודי השלמה (סיווג) בפיזיקה – לימודי הסמכה לימודי השלמה (סיווג) בכימיה – לימודי הסמכה לידיעתך: 
Read More

אישור סטודנט סמסטר חורף תשפ"ב 01/2021

ניתן להזמין אישור סטודנט לסמסטר חורף תשפ"ב (01/2021) החל מ 13/10/2021 דרך הקישור אישורים ותדפיסים במערכת Students Services הזכאות לקבלת
Read More

 

מידע לסטודנטים חדשיםחתימה על נהלי הטכניון בקשות ופניות סטודנטים