הודעות דף הבית

GRADUATION LOGO

טקס בוגרים ובוגרות מחזור צ"ג

  בשעה טובה! טקסי הענקת תארים לבוגרי ובוגרות מחזור צ"ג יתקיימו השנה בשני מועדים: יום רביעי 29.6.22 פקולטות: מכונות, חשמל,
Read More

הודעות בנושא בחני-אמצע, חורף תשפ"ב

לקראת בחני אמצע חורף תשפ"ב המתחילים  ב- 25/11/2021  להלן מספר עדכונים: ניתן לראות במערכת STUDENTS את בחני האמצע בקורסים אליהם נרשמתן/ם.
Read More

אביב תשפ"ב – מידע על רישום לקורסים

להלן מידע על רישום למקצועות בסמסטרים : *סמסטרים קודמים בתחתית העמוד   מועדי רישום סמסטר אביב תשפ"ב *בתקופות הרישום הר"מ
Read More

הודעות בנושא בחינות – חורף תשפ"ב

לקראת בחינות מועדי א המתחילות ב- 31.01.2022  להלן מספר עדכונים: את הבחינות אליהן נרשמת, מועד ומקום, ניתן לראות במערכת STUDENTS
Read More

בשל המצב, לא תתקיים קבלת קהל במדור סטודנטים באולמן
*זמנית לחודש ינואר

 

מידע לסטודנטים חדשיםחתימה על נהלי הטכניון בקשות ופניות סטודנטים