הודעות דף הבית

קבלת קהל מדור סטודנטים באולמן

חוזרים לשגרה! קבלת קהל במדור סטודנטים, קומה 4 בניין אולמן, בימים ראשון-חמישי בין השעות 11:00-13:00 כמו כן, ניתן ליצור קשר
Read More

הודעות בנושא בחני-אמצע, חורף תשפ"ב

לקראת בחני אמצע חורף תשפ"ב המתחילים  ב- 25/11/2021  להלן מספר עדכונים: ניתן לראות במערכת STUDENTS את בחני האמצע בקורסים אליהם נרשמתן/ם.
Read More

אביב תשפ"ב – מידע על רישום לקורסים

  מועדי רישום סמסטר אביב תשפ"ב   *בתקופות הרישום הר"מ ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד לתום כל
Read More
student writes in a notebook

חורף תשפ"ב – רישום למקצועות

  קורסי חובה למתקבלי חורף תשפ"ב קורסי העשרה חורף תשפ"ב קורסים הניתנים בשפה האנגלית קורס נבחרות ספורט (מקצוע 394902)  
Read More

הודעות בנושא בחינות – אביב תשפ"א

לקראת בחינות מועדי א המתחילות ב- 05.07.2021  להלן מספר עדכונים: את הבחינות אליהן נרשמת, מועד ומקום, ניתן לראות במערכת STUDENTS
Read More

 

מידע לסטודנטים חדשיםחתימה על נהלי הטכניון בקשות ופניות סטודנטים