בית הדין המשמעתי לסטודנטים

הלימודים בטכניון מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו.
הסטודנטים מחויבים ליושרה אקדמית ולהתנהגות ההולמת את כבוד הטכניון, הסטודנטים, העובדים וחברי-הסגל האקדמי.
מטרת בית הדין המשמעתי היא להסדיר את הטיפול באותם מקרים החורגים מכללים אלה, בכפוף לתקנון בית הדין.

בעלי תפקידים בבית הדין המשמעתי:

תפקיד  שם מלא  EMAIL 
יו”ר בית הדין פרופ’ דוד דורבן chair.students.discipline@technion.ac.il
תובעת בית הדין פרופ”ח יסכה גולדפלד ug.conduct@technion.ac.il
מזכירת בית הדין שלי אוטמזגין sec.students.discipline@technion.ac.il
מזכירת תובעת בית הדין חגית חרמון sec.conduct@technion.ac.il
מלווה מטעם אס”ט איתי זיידל disciplinary@asat.technion.ac.il
טופס הגשת תלונה
תקנון המשמעתי החדש (בתוקף מפברואר 2016)pdf icon
תקנון המשמעתי
הקודם
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי מיום 01.2022-06.2022
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי מיום 05.2021-12.2021
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי מיום 01.2021-05.2021pdf icon
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי מיום 06.2016-08.2019
החלטת בית הדין המשמעתי לסטודנטים מיום 9/6/2013
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 07.2011- 01.2012
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 07.2010- 02.2010
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 09.2009 - 02.2010
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 03.2009 - 07.2009
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 02.2009 - 11.2008
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 07.2008 - 06.2008
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 11.2007 - 04.2008
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 11.2006 - 06.2007
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 03.2006 - 06.2006
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 10.2005 - 02.2006
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 03.2005 - 06.2005
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 10.2004 - 01.2005
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי 03.2004 - 06.2004