מילואים

דקורטיבי

מזכירות לימודי הסמכה מעניקה מערך תמיכה וסל התאמות נרחב הכולל הטבות ייחודיות לסטודנטים משרתי המילואים:
באחריות רכזת התאמות המילואים, גב' שולי שורץ,
טלפון: 0778871324, מזכירות לימודי הסמכה, בניין אולמן, קומה 4.
קבלת קהל בימים:
א'-ד' 11.00-13.00
יום ה' 09.30-10.30

  • ייעוץ אישי
  • ליווי והדרכה שוטפים
  • מידע ומתן אישורים בנושא זכאות לקורסי קיץ חינם
  • קבלת אישור לצילומי הרצאות – לאחר השרות, ביחידה לסיוע
  • קבלת נט-סטיקים – לפני השרות במשרדי אס"ט.
  • הפנייה לשיעורי עזר

 

 טופס בקשה לאישור שרות מילואים ניתן להגיש באופן מקוון בליווי אישורים מתאימים.

רק לאחר שקיבלת תשובה במייל לאישור שירות מילואים, תוכל לפנות בבקשת סטודנט ללימודי הסמכה, לצורך מימוש הזכאות.

בקשה להמרת ציון מאוני לבינארי (עובר/לא עובר) – סמסטר חורף תש"ף

סטודנטים הזכאים למועד מילואים מסמסטר חורף תשף, עפי התקנה המפורטת מטה ומבקשים להמיר ציון לבינארי במקצועות המפורטים מטה,

 מתבקשים למלא את הטופס, ולצרף אישור על השרות- 3010  

 בקשות תתקבלנה עד 31.10.2020

 

תהליכי יסוד 064509
אינפי 1מ' 104031
אנליזה וקטורית 104033
אלגברה א' 104166
התמרות אינטגרליות 104221
מד"ח מ' 104228
הסתברות מ' 094412
הסתברות ת' 094411

היעדרות מבחינה 

סטודנט זכאי לא לגשת לבחינה בתקופת הבחינות בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו ולקבל פתרון חילופי, כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד שהפסיד, במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • שירות מילואים ביום הבחינה (למעט כנסים / ראיון שניתן לבחור את תאריך ההשתתפות בהם)
  • שירות מילואים של לפחות שלושה ימים בשבוע שלפני תאריך הבחינה
  • שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 14 ימים במצטבר במהלך הסמסטר עד לתחילת תקופת הבחינות
  • שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.

 

במידה ומורה המקצוע יקבע בחינה כפתרון, מועד הבחינה החילופית יהיה לא יאוחר מתום חמישה שבועות מפרסום ציוני מועד ב'. באחריות הפקולטות לקבוע את מועד המילואים בתאום עם בחנים של הסמסטר הנוכחי ומועדי בחינות המילואים במקצועות אחרים. הנ"ל תקף גם לבחנים תקפים. במקרה של בוחן מגן, הפתרון יהיה באחריות ולשיקול דעתו של המרצה, באופן שאינו פוגע בסטודנט

בקשת סטודנט מילואים – מועד בחינות מילואים – תאריך אחרון להגשה – 13.11.2020

מידע

טפסים