מילואים

דקורטיבי

מזכירות לימודי הסמכה מעניקה מערך תמיכה וסל התאמות נרחב הכולל הטבות ייחודיות לסטודנטים משרתי המילואים:
באחריות רכזת התאמות המילואים, גב' לנה מסנקו,

ייעוץ אישי

  • ליווי והדרכה שוטפים
  • מידע ומתן אישורים בנושא זכאות לקורסי קיץ חינם
  • קבלת אישור לצילומי הרצאות – לאחר השרות, ביחידה לסיוע
  • קבלת נט-סטיקים – לפני השרות במשרדי אס"ט.
  • הפנייה לשיעורי עזר

למימוש זכויות סטודנטים המשרתים במילואים

 סטודנטים ששרתו במילואים במהלך סמסטר חורף תשפ"א

14 ימים בין התאריכים:-      26.1.2021 – 21.10.2020                                           

10 ימים בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר –    

26.1.2021 – 29.12.2020

10 ימים ברצף בתקופת בחינות                                           

זכאות להקלות כמפורט באתר למודי הסמכה.

טופס בקשה לאישור שרות מילואים ניתן להגיש באופן מקוון בליווי אישורים מתאימים.

זיכוי אקדמי עבור ימי מילואים

סטודנטים אשר שרתו במילואים 14 יום ומעלה בשנה אקדמית –

1.7.2021 – 21.10.2020   זכאים ל- 2 נקודות זיכוי מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר.

 סטודנטים לתואר ראשון, שהשתתפו בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה ללא תמורה בהיקף של 26 שעות בסמסטר יזוכו בנקודה אחת מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר. סטודנטים שהשתתפו בפעילות חברתית בהיקף 30 שעות בשנה יהיו זכאים ל- 2 נקודות. (נא לפנות לרכז חברתי באגודת הסטודנטים).

 

                                                                                                             

 טופס בקשה לאישור שרות מילואים ניתן להגיש באופן מקוון בליווי אישורים מתאימים.

רק לאחר שקיבלת תשובה במייל לאישור שירות מילואים, תוכל לפנות בבקשת סטודנט ללימודי הסמכה, לצורך מימוש הזכאות.

מועד מילואים

היעדרות מבחינה 

סטודנט זכאי לא לגשת לבחינה בתקופת הבחינות בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו ולקבל פתרון חילופי, כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד שהפסיד, במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • שירות מילואים ביום הבחינה (למעט כנסים / ראיון שניתן לבחור את תאריך ההשתתפות בהם)
  • שירות מילואים של לפחות שלושה ימים בשבוע שלפני תאריך הבחינה
  • שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 14 ימים במצטבר במהלך הסמסטר עד לתחילת תקופת הבחינות
  • שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.

 

במידה ומורה המקצוע יקבע בחינה כפתרון, מועד הבחינה החילופית יהיה לא יאוחר מתום חמישה שבועות מפרסום ציוני מועד ב'. באחריות הפקולטות לקבוע את מועד המילואים בתאום עם בחנים של הסמסטר הנוכחי ומועדי בחינות המילואים במקצועות אחרים. הנ"ל תקף גם לבחנים תקפים. במקרה של בוחן מגן, הפתרון יהיה באחריות ולשיקול דעתו של המרצה, באופן שאינו פוגע בסטודנט

בקשת סטודנט מילואים – מועד בחינות מילואים – הבקשה תפתח ב 2.3.2020 עד 04.04.2021

מידע

טפסים