מילואים

דקורטיבי

מזכירות לימודי הסמכה מעניקה מערך תמיכה וסל התאמות נרחב הכולל הטבות ייחודיות לסטודנטים משרתי המילואים:
באחריות רכזת התאמות המילואים, גב' לנה מסנקו,

 

המרכז לייעוץ והתמיכה בסטודנטים מציע סיוע לחוזרים משירות מילואים  בנושאים הבאים:

 • ייעוץ בתכנון מחודש של עומס הלימודים ושל סדרי העדיפויות
 • הרשאות ללמידה במרכז הלמידה המיועד לאנשי מילואים פעילים
 • ייעוץ בנושא התמודדות עם הדרישות הלימודיות בהתאם לעיתוי ולמשך שרות המילואים
 • סיוע בהשלמת פערי לימוד באמצעות קבלת שיעורי עזר פרטניים הניתנים על ידי סטודנטים מצטיינים, ללא תשלום.  כאשר לא נמצא חונך במקצוע מסוים,  המרכז ליעוץ יממן שעורי עזר פרטניים שיינתנו על ידי מתרגלים!

 

1. נקודות זיכוי אקדמי עבור ימי מילואים

סטודנטים אשר שרתו במילואים 14 יום ומעלה בשנה אקדמית –

1.7.2022 – 21.10.2021   זכאים ל- 2 נקודות זיכוי מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר.

להגשת בקשת סטודנט מילואים – נקודות זיכוי על פעילות חברתית

 

 2. הארכת זמן 

סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל במהלך סמסטר נתון במועדים להלן, יקבל תוספת זמן של 25% בבחינה הראשונה אליה ניגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר, ובלבד שזו הבחינה הראשונה אליה ניגש בכל אחד ממקצועות אלה.

14 ימים בין התאריכים ממועד פתיחת סמסטר עד מועד תחילת בחינות מועדי א'
או 10 ימים בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר
או 10 ימים ברצף בתקופת בחינות

מי שיש לו זכאות קודמת לתוספת זמן בבחינות- לא צריך למלא בקשה זו.

חובה עליך להביא את אישור הארכת הזמן לכל הבחינות ולשבת בחדר המיועד להארכת זמן.

להגשת בקשת סטודנט מילואים- הארכת זמן

 

3. מועד מילואים בגין היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים

סטודנט זכאי לא לגשת לבחינה בתקופת הבחינות בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו ולקבל פתרון חילופי, כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד שהפסיד, במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • שירות מילואים ביום הבחינה (למעט כנסים / ראיון שניתן לבחור את תאריך ההשתתפות בהם)
 • שירות מילואים של לפחות שלושה ימים בשבוע שלפני תאריך הבחינה
 • שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 14 ימים במצטבר במהלך הסמסטר עד לתחילת תקופת הבחינות
 • שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.

להגשת בקשה מועד בחינות מיוחד על סמך מילואיםהבקשה למועד מיוחד תפתח ב 27/02/2022 ומועד אחרון להגשה 20/03/2022.

 

4. בקשת סטודנט מילואים – ביטול רישום למקצוע / "לא השלים מילואים"

במקום מועד מילואים, סטודנט יוכל לבטל את רישומו למקצוע או לחזור על הקורס. במקרה ובחר לחזור על הקורס:

 • ירשם הציון "לא השלים (מ)".
 • המקצוע לא ייכלל בחישוב שיעור ההצלחות.
 • הציון ייקלט בסמסטר שבו תושלמנה הדרישות.

סטודנט יהיה זכאי להעברת ציוני המעקב אשר קיבל בקורס זה בסמסטר בו שרת במילואים, בהתאם לדרישות הקורס בסמסטר אליו מועברים ציוני המעקב ובאופן שאינו פוגע בסטודנט ובהשקעתו בסמסטר בו שרת במילואים. הבקשה תכובד על ידי היחידה המלמדת את הקורס.

התקנות בדבר דרישות קדם הקשורות למקצועות המשך לא תופעלנה.

להגשת בקשה ל ביטול רישום למקצוע/ "לא השלים מילואים"

 

5. הקלה בתשלום שכר לימוד לקורס בסמסטר קיץ תשפא

סטודנט ששרת יותר 22 יום ומעלה במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של מקצוע אחד בסמסטר קיץ.

סטודנט ששרת יותר 30 יום ומעלה במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של 2 מקצועות בסמסטר קיץ.

(מומלץ להירשם בתקופה א')

הפטור יחושב לפי התעריף המוזל של תקופה א'. ההפרשים לנרשמים במועד ב', יחולו על הסטודנט. מקרה של ביטול מקצוע/ות, יחולו על הסטודנט הכללים המפורטים בסעיף 5 .הפטור לא יחול על קנסות בגין ביטול מקצוע.

להגשת בקשת סטודנט מילואים – בקשה להקלה בתשלום שכ"ל קיץ תשפ"א  –

 

מידע נוסף