בית הדין המשמעתי לסטודנטים

בית הדין המשמעתי לסטודנטים

הלימודים בטכניון מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו.
הסטודנטים מחויבים ליושרה אקדמית ולהתנהגות ההולמת את כבוד הטכניון, הסטודנטים, העובדים וחברי-הסגל האקדמי.
מטרת בית הדין המשמעתי היא להסדיר את הטיפול באותם מקרים החורגים מכללים אלה,
בכפוף לתקנון המשמעתי החדש (בתוקף מפברואר 2016).

טופס הגשת תלונה

בעלי תפקידים בבית הדין המשמעתי:

תפקידשם מלאכתובת דוא"ל
יו"ר בית הדיןפרופ' יהודה פינצ'וברpincho@technion.ac.il
יו"ר בית הדין לערעוריםפרופ' דוד דורבןaer6903@technion.ac.il
תובעת בית הדיןפרופ"ח יסכה גולדפלדug.conduct@technion.ac.il
מזכירת בית הדיןשלי אוטמזגיןsec.students.discipline@technion.ac.il
מזכירת תובעת בית הדיןחגית חרמוןsec.conduct@technion.ac.il
מלווה מטעם אס"טרועי רוטdisciplinary@asat.technion.ac.il