הודעות

הודעות

late exam dates
17/03/2024
לקראת בחינות מועדי א’ חורף תשפ”ד המתחילים ב-11/04/2024 להלן מספר
Strong together at the Technion
03/03/2024
הודעות משותפות לסטודנטים הותיקים והחדשים: תוספת להתאמות עבור הסטודנטיות והסטודנטים
תכנית טכניון +
20/03/2022
  תכנית חשיפה כלל טכניונית מאפשרות הכרה עם תחומי לימוד