מקצועות שיפתחו

מקצועות שיפתחו

להלן פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תשפ”ג

נכון לתאריך 3.7.23

 

014005 – מעבדה הנדסית
014104 – תורת החוזק 1
014211 – מכניקה זורמים
014214 – יסודות מכניקה הזורמים
014709 – מעבדת דרכים
014831 – מחנה גיאודזיה בקדסטר
014863 – מחנה מדידות 1
014846 – מסדי נתונים גיאו-מרחביים
014864 – מחנה מדידות 2
044148 – גלים ומערכות מפולגות
044157 – מעבדה בהנדסת חשמל 1א
044158 – מעבדה בהנדסת חשמל 1ב
044159 – מעבדה בהנדסת חשמל 2
044166 – מעבדה בהנדסת חשמל 3   044167 – פרויקט א’
044169 – פרויקט ב’
044174 – מעבדה בהנדסת חשמל 4
044252 – מערכות ספרתיות ומבנה המחשב
046210 – מעבדה במערכות הפעלה
084154 – שיטות ניסוי בהנדסה אוירונוטית
094224 – מבנה נתונים ואלגוריתמים
094423 – מבוא לסטטיסטיקה
094424 – סטטיסטיקה 1
094591 – מבוא לכלכלה
094815 – הכנת תכנית עסקית מלאה למסחור
097815 – סטטיסטיקה 2
104031 – חשבון אינפיניטסימלי 1מ
104034 – מבוא להסתברות ח’
104131 – משוואות דיפרנציאליות רגילות ח
104134 – אלגברה מודרנית ח
104223 – מד”ח וטורי פורייה
114021 – מעבדה לפיסיקה 2מ
104030 – מעבדה לפיסיקה 2 מח’
114032 – מעבדה לפיסיקה 1 ח’
114035 – מעבדה לפיסיקה 3- גלים
114037 – מעבדה לפיסיקה 4מח’
114051 – פיסיקה 1
114052 – פיסיקה 2
114054 – פיסיקה 3
114071 – פיסיקה 1מ
114073 – פיסיקה 3ח’
114075 – פיסיקה 2ממ
114077 – פיסיקה 1ל
114078 – פיסיקה 2ל
114081 – מעבדה לפיסיקה 1
114082 – מעבדה לפיסיקה 2
114250 – מעבדה לפיסיקה 5ת
114251 – מעבדה לפיסיקה 6ת
134020 – גנטיקה כללית
134058 – ביולוגיה 1
234114 – מבוא למדעי המחשב מ’
234117 – מבוא למדעי המחשב ח’
234128 – מבוא למחשב שפת פיתון
234141 – קומבינטוריקה למדעי המחשב
236332 – האינטרנט של הדברים
236333 – פרויקט באינטרנט של הדברים
324032 – אנגלית למתקדמים א’
324033 – אנגלית למתקדמים ב’
324298 – מדע טכנולוגיה ומוסר-  מקצוע מל”ג
324310 – סוגיות ביחסים בינלאומיים
324453 – אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי
324462 – ברלין בקולנוע-מקצוע מל”ג
324518 – חדשנות, יצירתיות ואושר
324567 – סדנת צילום # שפה וכלים
324630 – איטלקית למתחילים 1
324697 – עקרונות מעשיים לעבוד תמונה
324962 – מבוא לפסיכולוגיה
335002 – מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 2
335003 – מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 3
394900 – חוגי-ספורט

 ריכוז המקצועות בקיץ ניתן לראות באתר ע”י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  “הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר” ולוחצים על כפתור “חפש”

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

יש להקיש על כפתור  מידע אישי=>שכ”ל קיץ