תקנת האנגלית Compulsory studies

תקנת האנגלית Compulsory studies

 Compulsory studies in English

תקנת חובת לימוד בשפה האנגלית, לתקנה המלאה ראו סעיף 1.3.3 בתקנון לימודי הסמכה. תקף החל מתשפ”ב.

סיווג באנגלית הינו חובה לכל מתקבל ללימודים בטכניון. החלק ”אנגלית״ בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת ”אמיר״ או במבחן SAT, מהווה סיווג באנגלית. קיים סף מינימלי של ידע באנגלית שמתחתיו לא ניתן להתקבל ללימודים בטכניון. רמות הסיווג הן: אנגלית למתקדמים א׳, אנגלית טכנית – מתקדמים ב׳, או פטור.

  • פטור מבחינת הסיווג באנגלית יינתן לבעלי ציון מתאים במרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, בבחינת אמיר, במבחן SAT או בלימודים קודמים.
  • המקצוע ”אנגלית למתקדמים א׳״ והמקצוע ”אנגלית טכנית מתקדמים ב׳״ יינתנו בטכניון באחריות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות.
  • המקצוע ”אנגלית למתקדמים א׳״ מהווה מקצוע קדם למקצוע ”אנגלית טכנית מתקדמים ב׳״.
  • המקצוע ”אנגלית למתקדמים א׳״ אינו מקנה נקודות זכות.
  • המקצוע ”אנגלית טכנית מתקדמים ב׳״ מקנה 3 נקודות זכות (ציון מאוני).
  • פטור מלימוד האנגלית מקנה 3 נקודות זכות (ללא ציון).

טבלת סיווג לרמות באנגלית:

הציון בבחינת הפסיכומטריהציון במבחן ה-SATהרמה
150-13430 ומעלה.פטור
133-12029-27אנגלית טכנית - מתקדמים ב'.
119-10426-22אנגלית למתקדמים א'.
103 ומטה.22 ומטה.לא ניתן להתקבל לטכניון.

שכר לימוד לקורסים באנגלית ו/או בהשלמות פיזיקה – ראו סעיף 4 פרטי שכר לימוד ללימודים החייבים בתשלום נוסף.

כל סטודנט וסטודנטית אשר יחלו את לימודיהם בטכניון משנה”ל תשפ”ב ילמדו לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון. בדרישה זו נכללים שני קורסי הכשרה ללמידת השפה (מתקדמים א’ ומתקדמים ב’) או שני קורסי תוכן בשפה אנגלית או קורס הכשרה וקורס תוכן. הדרישה תקבע בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנטים בכניסה ללימודים. בעלי פטור לא רשאים ללמוד את קורסי ההכשרה (מתקדמים א’ ומתקדמים ב’). התכנים אשר יינתנו בשפה האנגלית, יהיו קורסים אקדמיים הנכללים בתוכנית הלימודים הרגילה של הסטודנטים, את קורסי ההכשרה באנגלית יש לסיים תוך ארבעה סמסטרים לכל היותר. סטודנטים שלא השלימו דרישה זו יוגדרו כסטודנטים ב”מצב אקדמי לא תקין” [ראו סעיף 3.1.5. א (5)]. סטודנטים שלא השלימו שני קורסים באנגלית כאמור, לא יוכלו לסיים את לימודי התואר.

להלן רשימת המקצועות הנלמדים בשפה האנגלית לפי סמסטרים:

אביב תשפ”ד 2023/24
חורף תשפ”ד 2023/24
אביב תשפ”ג 2022/23