תקנת האנגלית Compulsory studies

תקנת האנגלית Compulsory studies

 Compulsory studies in English

 

תקנת חובת לימוד בשפה האנגלית, סעיף 1.3.3 בתקנון לימודי הסמכה. תקף החל מתשפ”ב

סיווג באנגלית הינו חובה לכל מתקבל ללימודים בטכניון. החלק ”אנגלית״ בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת ”אמיר״ או במבחן SAT, מהווה סיווג באנגלית. קיים סף מינימלי של ידע באנגלית שמתחתיו לא ניתן להתקבל ללימודים בטכניון. רמות הסיווג הן: אנגלית למתקדמים א׳, אנגלית טכנית – מתקדמים ב׳, או פטור. פטור מבחינת הסיווג באנגלית יינתן לבעלי ציון מתאים במרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית,  בבחינת אמיר, במבחן SAT או בלימודים קודמים. המקצוע ”אנגלית למתקדמים א׳״ . והמקצוע ”אנגלית טכנית מתקדמים ב׳״ יינתנו בטכניון באחריות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. המקצוע ”אנגלית למתקדמים א׳״ מהווה מקצוע קדם למקצוע ”אנגלית טכנית מתקדמים ב׳״. המקצוע ”אנגלית למתקדמים א׳״ אינו מקנה נקודות זכות. המקצוע ”אנגלית טכנית מתקדמים ב׳״ מקנה 3 נקודות זכות (ציון מאוני). פטור מלימוד האנגלית מקנה 3 נקודות זכות (ללא ציון).

 

שכר לימוד לקורסים באנגלית ו/או בהשלמות פיזיקה – ראו סעיף 4 פרטי שכר לימוד ללימודים החייבים בתשלום נוסף

 

כל סטודנט שיחל את לימודיו בטכניון משנה”ל תשפ”ב ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון. בדרישה זו נכללים שני קורסי הכשרה ללמידת השפה (מתקדמים א’ ומתקדמים ב’) או שני קורסי תוכן בשפה אנגלית או קורס הכשרה וקורס תוכן. הדרישה תקבע בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט בכניסה ללימודים. בעלי פטור לא רשאים ללמוד את קורסי ההכשרה (מתקדמים א’ ומתקדמים ב’). התוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית, יהיו קורסים אקדמיים הנכללים תכונת הלימודים הרגילה של הסטודנט, את קורסי ההכשרה באנגלית יש לסיים תוך ארבעה סמסטרים לכל היותר. סטודנט שלא השלים דרישה זו יוגדר כסטודנט ב”מצב אקדמי לא תקין” [ראו סעיף 3.1.5. א (5)]. סטודנט שלא השלים שני קורסים באנגלית כאמור, לא יוכל לסיים את לימודי התואר.

להלן רשימת המקצועות הנלמדים בשפה האנגלית לפי סמסטרים:

 

אביב תשפ”ג 2022/23

חורף תשפ”ג 2022/23

אביב תשפ”ב 2021/22