קורסים משלבי עשייה

קורסים משלבי עשייה

פקולטהתוארשם קורסמס' קורסמרצההעשייה החברתית
ביו- טכנולוגיה ומזוןתואר ראשוןמזון וקיימות66252ד"ר חגית אולנובסקיכתיבת תוכן מקצועי עבור ארגון סביבתי כגון הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא, ועבור משרד ממשלתי, פירטי מידע למשרד הגנת הסביבה והבריאות.
חינוך למדעיםפתוח לכל התאריםפרויקט אישי בלב הקהילה207440ד"ר חני סבירסקי וד"ר יעל בראלהנגשת מדע לקהלים שונים המרכיבים את חיפה- חרדי, ערבי, כללי. קיום 2 אירועים קהילתיים בהדר.
הפקולטה לארכיטקטורהסטודיו 4
תכנון נוף 30
205577
204062
אדר' צבי קורןחיבור בין הפעילות האקדמית בהדריון לבין הפעילות החברתית בשכונת הדר: סדרות של מפגשים עם פעילים בשכונה; הנגשת מידע חברתי המיוצר במקום; ארועי סטודיו פתוח פיזי ובאמצעות אתר.