מועד זימון לרישום למקצועות

מועד זימון לרישום למקצועות

 

רישום למקצועות מתבצע פעמיים בשנה  בסמסטר חורף ואביב על פי זימון אישי.

הזימון לרישום נקבע עם מתן עדיפות בקביעת התור לסטודנטים וותיקים על פי צבירת נקודות.

 

לסטודנטים ותיקים (שכבר למדו סמסטר אחד לפחות) מועד הזימון נקבע עפ”י:

  • סה”כ נקודות צבירה
  • תוספת נקודת בונוס (1) עבור כל מקצוע שמולא עבורו שאלון במשאלי הוראה בשלושת הסמסטרים האחרונים.

 

לסטודנטים חדשים ההרשמה למקצועות מתבצעת ללא תור בתקופת הרישום שנקבעה להם.

סטודנט יוכל לראות את תאריך הזימון האישי באתר Students תחת מידע אישי, זימון לרישום כיומיים לפני תחילת תקופת הרישום.

מועדי הרישום מופיעים ב מידע על רישום למקצועות.

שימו לב: בכל תקופות הרישום ניתן לבצע שינויים מרגע הכניסה למחשב ועד סיום התקופה למעט תקופת “טרם נרשמו לאף מקצוע”: בתקופה זו חייבים לסיים רישום/ביטול באותו היום.

 

באחריות הסטודנט/ית לבדוק את תאריכי המבחנים במקצועות המבוקשים.
אין להרשם למקצועות שהמבחנים שלהם מתקיימים באותו יום.
אם נרשמת למקצועות שבהם מועדי המבחנים חופפים הדבר יחשב כוויתור על הזכות להבחן בשני מועדים בקורסים החופפים.