לימודי השלמה (סיווג) בפיזיקה

בחינת סיווג  בפיסיקה למתקבלים – מידע כללי

 

בחינת סיווג פיסיקה תתקיים ביום ה' 21/06/2018

 בבניין אולמן

 

מכניקה– שעה 13:30

חדרים: 301,305,307

חדר 310 – כיתת הארכת זמן

 

חשמל–  שעה 16:30                                           

חדרים:306

חדר 307 – כיתת הארכת זמן                                               

הישיבה בכיתות חופשית.   

הרישום הינו לצורך היערכות בלבד (כיתות, השגחה ומחברות בחינה)          

רישום לבחינות סיווג בפיסיקה

  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.

 

ציון עובר בבחינת הסיווג בפיזיקה ניתן לראות כפטור ללא ניקוד בהשלמות מכניקה או חשמל בראש גיליון הציונים.  היעדר הפטור משמעותו כישלון בבחינת סיווג.

  

תקנה חדשה
יישום תקנה חדשה
פירוט המסלולים
בחינות סיווג בפיזיקה - שאלות לדוגמא ונוסחאות
מבחן דוגמה 1
מבחן דוגמה 2
מבחן דוגמה 3