מידע על מבחני השלמה (סיווג) בפיזיקה, מתמטיקה וכימיה

מידע על מבחני השלמה (סיווג) בפיזיקה, מתמטיקה וכימיה

late exam dates

כדי לסייע לסטודנטים להתחיל את לימודיהם, הוחלט בטכניון לחייב סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים להיבחן במבחן סיווג טרם או בשנה הראשונה ללימודיהם. ניתן לראות את נתוני הסיווג האישיים של סטודנטים חדשים באזור האישי.

 

 

הכנה לטכניון ולימודי השלמה (סיווג) במתמטיקה  – לימודי הסמכה, תאריכים קרובים:

תאריך הבחינהפתיחת רישוםסגירת רישוםתאריך אחרון לביטול הרישום
20/06/202428/04/202405/06/202408/06/2024
22/08/202401/07/202401/08/202403/08/2024

לימודי השלמה (סיווג) בכימיה – לימודי הסמכה, תאריכים קרובים:

תאריך הבחינהפתיחת רישוםסגירת רישוםתאריך אחרון לביטול הרישום
12/09/202428/07/202429/08/202431/08/2024
31/10/202401/09/202408/10/202412/10/2024

לימודי השלמה (סיווג) בפיזיקה – לימודי הסמכה, תאריכים קרובים:

תאריך הבחינהפתיחת רישוםסגירת רישוםתאריך אחרון לביטול הרישום
06/06/202421/04/202422/05/202425/05/2024
05/09/202421/07/202414/08/202417/08/2024

לידיעתך:  הבחינות תתקיימנה בצורה פרונטאלית.
בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים.