סריקת מבחנים

סריקת מבחנים

עדכונים מקוונים על בחינות סרוקות

מבחנים מסוג Midterm_1/2/3 (בחינות אמצע סמסטר),
ומבחנים מסוג Exam_A / Exam_B (מועד א , ומועד ב),

לאחר בדיקת המבחנים, הם מועברים ליחידת תיעוד ממוחשב (יחידת הסריקה) על ידי מזכירות הפקולטה האחראית למקצוע. יחידת הסריקה מטפלת בסריקת המבחנים באופן שוטף, כך שמרבית המבחנים נסרקים תוך יום מסיום הבדיקה. מספר פעמים ביום נשלחים הודעות אוטומטיות (בדוא”ל ובאפליקצית ה- Mobile) על מבחנים חדשים שנסרקו.

את הבחינה הסרוקה תוכלו לראות בפורטל הציונים הנקרא Grades, בכתובת https://grades.technion.ac.il, בדף המקצוע.

הכניסה לאתר הציונים נעשית בעזרת שם המשתמש של הדוא”ל הטכניוני שלך ללא הסיומת campus.technion.ac.il@, והסיסמא של הדוא”ל הטכניוני שלך.

לשאלות על בחינה סרוקה חסרה אנא פנו למזכירות הפקולטה בה נלמד המקצוע.

נשמח לקבל תגובות, הערות והצעות לשיפורים לתיבת הדוא”ל personal.portal@technion.ac.il