לימודי העשרה – קורסי מל”ג

לימודי העשרה – קורסי מל”ג

החל מסמסטר חורף תשע”ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנטים להשלים במהלך לימודיהם לתואר
לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע”י המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית.

לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה.
מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר אביב תשפ”ד:
(סה”כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-19.02.2024

מספר הקורסשם הקורס
214120יסודות למידה והוראה - פק.למדע חינוך וטכנולוגיה
324258מבוא להאזנה מודרכת - ענקי התזמורת
324262תולדות הפילוסופיה והמדע בעת החדשה - Philosophy and science modern of history (אנגלית)
324265אקו פילוסופיה - חשיבה סביבתית
324269אתיקה בפעולה
324273טכנולוגיה וחברה - אתגרים אתיים
324282פוליטיקה של זהויות (אנגלית)
324284חינוך בסין ובישראל
324286האדם והטבע בפילוסופיה מערבית
324292משפט שיוויון וצדק
324298מן התנך ועד המשפט הישראלי החדשני
324305היסטוריה של המדע - Philosophy of science (אנגלית)
324306הגנום האנושי - אתיקה, משפט וחברה
324307צוהר לספרות המדרש והאגדה
324315מיקרובים ואנחנו - רפואה, חקלאות, סביבה
324436עולמות מוסיקליים
324441פרקים נבחרים בתולדות האומנות
324442משפט העבודה בישראל
324445הסתגלות למצבי לחץ
324474אתיקה - יסודות, נורמה, יישום - התנאים לייחוס אחריות מוסרית
324518חדשנות, יצרתיות ואושר
324520יזמות עסקית
324527יסודות היזמות - Entrepreneurship Essentials (אנגלית)
324528מנהיגות יזמית
324540היבטים משפטיים ביזמות עסקית
324541גיוס המערכת האקולוגית העסקית
324962מבוא לפסיכולוגיה
324987היסטוריה של פיסיקה מודרנית
324992אתיקה בפעולה
325001אומן בקמפוס - אלעד שניידרמן
325002אומן בקמפוס - הרמוניה פרהיסטורית - סאונד, סביבה , ומחשבה מוסיקלית - מעיין צדקה
325006מבוא לארכיאולוגיה במאה ה-21 (אנגלית)
325010מדע, דת ופילוסופיה
325011אומן בקמפוס - נרדין סרוג'י
325012אומן בקמפוס - מעיין אליקים
325015מבוא להיסטוריה סינית
325016היסטוריה של הגלובליזציה - The History of Globalization (אנגלית)
325017מהסופרג'סטיות ועד מי-טו - פמיניזם: לא (בדיוק) מה שחשבת
325019ביואתיקה
325020חקר נוף המטאוורס
326001סוגיות בהיסטוריה ופילוסופיה - The Nature of Things (אנגלית)
326002אתיקה של טכנולוגיות חדשניות - online (אנגלית)
326006תורת הקוואנטים - מבט פילוסופי (אנגלית)
326009תיאוריות אנתרופולוגיות (אנגלית)