לימודי העשרה – קורסי מל”ג

לימודי העשרה – קורסי מל”ג

החל מסמסטר חורף תשע”ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנטים להשלים במהלך לימודיהם לתואר
לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע”י המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית.

לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה.
מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר אביב תשפ”ד:
(סה”כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-19.02.2024

מספר הקורסשם הקורס
324258מבוא להאזנה מודרכת - נקי התזמורת
324265אקו פילוסופיה - חשיבה סביבתית
324269אתיקה בפעולה
324284חינוך בסין ובישראל
324286האדם והטבע בפילוסופיה מערבית
324292משפט שיוויון וצדק
324307צוהר לספרות המדרש והאגדה – ענת רייזל
324442משפט העבודה בישראל – תמר כהן גוטגולד/דורון שירצקי
324445הסתגלות למצבי לחץ – דליה פלד
324527יסודות היזמות – דינה רפאל
324528מנהיגות יזמית - דינה רפאל
324962מבוא לפסיכולוגיה
324987היסטוריה של פיסיקה מודרנית
324992סוגיות אתיות – דינה רפאל
325010מדע, דת ופילוסופיה
326001סוגיות נבחרות בהיסטוריה ופילוסופיה (אנגלית)

 

מיינור במנהיגות יזמית: תוכנית משותפת למחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות ולמרכז היזמות T-HUB. במסגרת תוכנית ההתמחות במנהיגות יזמית יילמדו מכלול נושאים בתיאוריה, התנסות ויישום של ‘מנהיגות יזמית’. במסגרת ההתמחות על הסטודנט ללמוד לפחות 10 נקודות, 5 מתוכן יחושבו כחלק מהתואר והשאר – מעבר לדרישות התואר.

תנאי קבלה:
1. סיום בהצלחה קורסים בהיקף של 36 נקודות לפחות.
2. ממוצע ציונים מעל 75.

רשימת הקורסים המשתתפים בתוכנית:
324527 – יסודות היזמות.
324528 – מנהיגות יזמית.
324518 – מחקרי שוק. חדשנות יצירתיות ואושר.