לימודי העשרה – קורסי מל”ג

לימודי העשרה – קורסי מל”ג

החל מסמסטר חורף תשע”ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע”י המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית.

לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה.

מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר אביב תשפ”ג

(סה”כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-29.12.2022

מספר הקורסשם הקורס
214119למידה והוראה בחינוך הגבוה (הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה)
214120יסודות למידה והוראה (הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה)
275112אבולוציה של האדם
324265אקו-פילוסופיה – חשיבה סיבתית
324267יחסי גוף נפש מאפלטון ועד מדעי המח
324269אתיקה בפעולה – דינה רפאל
324273טכנולוגיה וחברה – אתגרים אתיים
324274מבוא להאזנה מודרכת – ענקי הפסנתר
324258מבוא להאזנה מודרכת – ענקי התזמורת
324282פוליטיקה של זהויות בישראל (אנגלית) – אביטל בינה פולק
324284מבט השוואתי על חינוך בסין ובישראל
324286אדם והטבע בפילוסופיה המערבית – נועה אילון להב
324292משפט שיוויון וצדק – תמר כהן גוטגולד
324294הגות יהודית בעת החדשה – הרב אלעד דוקוב
324297אישים בתנ"ך לאור זמננו – הרב אלעד דוקוב
324307צוהר לספרות המדרש והאגדה – ענת רייזל
324314היסטוריה של המדע במאה ה–20 ומעבר לה – אורן באדר
324315המיקרובים ואנחנו-רפואה, חקלאות וסביבה
324424הספרות היהודית בשלהי העת העתיקה – אלכס טל
324433השואה בראי הקולנוע – פנינה רוזנברג
324439יסודות באומנות יפן – עירית פרידמן
324441פרקים נבחרים בתולדות האומנות – עדה סג'רה
324442משפט העבודה בישראל – תמר כהן גוטגולד/דורון שירצקי
324445הסתגלות למצבי לחץ – דליה פלד
324446מבוא להיסטוריה של מוסיקת הג'אז – דן כהן
324520יזמות עסקית
324527יסודות היזמות – דינה רפאל
324528מנהיגות יזמית – דינה רפאל
324540היבטים משפטיים ביזמות עסקית
324541פיתוח עיסקי – גיוס המערכת האקולוגית העסקית – יואב הוכברג
324946הרנסנס באיטליה – מסע אומנותי ותרבותי (אנגלית)
324975מדיניות החוץ של ישראל – אייל פסקוביץ
324992סוגיות אתיות – דינה רפאל
325002אומנות, מקום ומיקום – Art' Space and Place
325006מבוא לארכיאולוגיה - ד"ר יצחק יפה
326000פרקים בהיסטוריה ובפילוסופיה (אנגלית, זום) – ג'סטין סמית
326001סוגיות נבחרות בהיסטוריה ופילוסופיה (אנגלית זום) – אנריקו
326002אתיקה של טכנולוגיות חדשניות (אנגלית, זום) – ווסל ראיירס
326005פריצת דרך בתולדות המחשבה המתמטית (אנגלית) – דסטין לזרוביץ
326006תורת הקוואנטים – מבט פילוסופי (אנגלית) – דסגטין לזרוביץ