הודעות דף הבית

Catalog picture 2014-2015

מקצועות העשרה חורף תשע"ו

מקצועות העשרה חורף תשע"ו
IMG_20141125_111231

נקודות זיכוי פעילות חברתית

סטודנטים לתואר ראשון שישתתפו בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה בהיקף של שעתיים שבועיות במשך הסמסטר, או סטודנטים לתואר ראשון ששירתו שירות מילואים פעיל של לפחות 15 ימים בסמסטר אחד או שירת מילואים פעיל של לפחות 21 ימים בשנה, יהיו זכאים
Read More
Printomat picture

מספר רב של ספרי לימוד ניתנים להשאלה

מספר רב של ספרי לימוד ניתנים להשאלה, לסמסטר, במחיר השאלה של 15% מערך הספר. ההשאלה מתבצעת באמצעות "מכלול".  
צילום חן טולדנו

מחלקת חשבונות סטודנטים מודיעה

מחלקת חשבונות סטודנטים מודיעה: אנו ממליצים לסטודנטים המתקשים בתשלומי שכר הלימוד ושכר הדירה, להגיש בקשה לקבלת הלוואה מקרן מלווה של הטכניון. ניתן לקבל כל שנה 12,000 שח. פרטים באתר דיקן הסטודנטים. (צילום חן טולדנו)