חוג לאחר תואר בפקולטה לחינוך

חוג לאחר תואר בפקולטה לחינוך

סטודנטים בטכניון ובוגרי הטכניון ומוסדות אקדמיים מוכרים אחרים יכולים ללמוד במסגרת ‘חוג לאחר תואר׳ , תחום נוסף על זה שלמדו בתואר הראשון.

הסטודנט יקבל תעודה נוספת, שתהווה תוספת לתעודה המקורית. תעודה זו אינה תואר עצמאי אלא תעודת ‘חוג לאחר תואר׳

היקף הלימודים ל׳חוג לאחר תואר בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה- 36.5 נקודות.

להגשת בקשה ללימוד חוג לאחר תואר בפקולטה לחינוך יש להגיש את טופס הבקשה חתום לרכזת ההסמכה בפקולטה לחינוך edu.ug.ad@technion.ac.il.