רישום וביטול מקצועות הומניסטיים

רישום וביטול מקצועות הומניסטיים

 

נוהל רישום וביטול מקצועות במחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות

כולל מקצועות החינוך הגופני

  1. הנוהג של רישומים וביטולים ידניים  מבוטל. הרישום ייעשה דרך האינטרנט בלבד.
  1. בתקופות הרישום המתבצעות עד תחילת הסמסטר ניתן להירשם רק למקצוע אחד מתוך

     רשימת המקצועות של המחלקה, אך ניתן להוסיף מקצוע נוסף – חינוך גופני, אנגלית (עפ”י

     רמות הסיווג השונות), מקהלה ותזמורת.

  1. עם פתיחת הסמסטר ניתן להירשם לקורסים נוספים, על בסיס מקום פנוי, למעט מקצוע ספורט

    נוסף (במקצועות הספורט ניתן להיות רשום רק למקצוע אחד בכל סמסטר).

    ההרשמה אך ורק דרך האינטרנט, בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

  1. נוכחות בכתה ללא רישום באינטרנט לא תקנה כל הבטחה לרישום בהמשך.

5 ביטול מקצועות ניתן יהיה לעשות אך ורק דרך האינטרנט בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

הנוכחות בקורסים חובה !

סטודנט שלא נכח בקורס ולא יבטל רישומו למקצוע בשבועיים הראשונים, יקבל ציון “לא השלים” בהתאם לתקנות.

 

שעות קבלה במזכירות המחלקה: 

ימים א-ה  10:00  –  15:00