לימודי העשרה בסמסטר קיץ

לימודי העשרה בסמסטר קיץ

החל מסמסטר חורף תשע”ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע”י המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית במסלול ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית במסלול תלת שנתית.

לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה.

מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר קיץ תשפ”ג

(סה”כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-28.05.2023

324298 – מן התנ”ך ועד המשפט הישראלי החדשני – ד”ר תמר כץ פלד

324310 – סוגיות ביחסים בינלאומיים. – ד”ר אייל פסקוביץ

324453 – אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי – ד”ר תמר כץ פלד

324462 – ברלין בקולנוע מהנציזם ועד ימינו – ד”ר פנינה רוזנברג

324518 – חדשנות, יצירתיות ואושר – ד”ר דינה רפאל

324962 – מבוא לפסיכולוגיה – ד”ר אפרי בר נדב

 

בחירה חופשית:

324567 – סדנת צילום#שפה כלים – קובי גופר

324571 – סדנת יצירה בצילום 2 – קובי גופר

324697 – עקרונות מעשיים לעיבוד תמונה (פוטו שופ) – קובי גופר