התאמות מיוחדות לזכאים

התאמות מיוחדות לזכאים

שימו לב לשינויים שנעשו לקראת תקופת הבחינות הקרובה.

1. הארכת זמן עברית

לבקשת הקלות בבחינות בגין שפה שהיא לא עברית, יש לפנות דרך בקשת סטודנט בלימודי הסמכה – הארכת זמן – עברית. ניתן להגיש עד סוף השבוע השישי בכל סמסטר.

2. הארכת זמן בגין מגבלה רפואית

  • תאריכי הגשת בקשות להארכות זמן: למועדי א’+ב’ אביב תשפ”ג עד תאריך 4.5.23 או עד סוף שבוע שישי בכל סמסטר.
  • את הבקשות יש להגיש בהתאם לכללים של המרכז לייעוץ ותמיכה בסטודנטים.
  • אישורי הארכות הזמן תקפים במערכת רק 10 ימים לאחר מתן האישור. בכל סמסטר יש תאריכים קבועים להגשת בקשות להארכת זמן. לא ניתן לטפל ידנית ומידית באישורים שהוגשו באיחור.
  • אם קיבלתם הארכת זמן ועברו למעלה מ-10 ימים מלאים מיום קבלת המכתב ואתם לא רואים את המילה “הארכת זמן” כתובה ליד מספר החדר במערכת ה-STUDENTS אנא פנו אלינו במייל Hashgacha@technion.ac.il וציינו את הפרטים הבאים: שם, ת.ז, מספרי המקצועות שמופיעים לך במערכת, תאריכי הבחינות, וקובץ אישור ההתאמה.

3. התאמה מסוג היבחנות על מחשב

  • הבחינה תתקיים על המחשב האישי של הסטודנט/ית.
  • יש להשתמש בתוכנות מוגדרות מראש בלבד המיועדות לכתיבה מתמטית ומילולית. (Word, MathType, Lyx).
  • יש להעביר את המחשב הנייד האישי למצב טיסה ולהקליד את התשובות על התוכנה שהוסכמה בין המרצה לסטודנט או הסטודנטית.
  • יש לתאם עם המרצה עד 3 ימים לפני הבחינה את אופן הגשת הבחינה ביום הבחינה: במייל או בהדפסה על ידי צוות המשגיחים. אם המרצה מעדיף הדפס, בסיום הבחינה המשגיח ישמור את המבחן על גבי התקן נייד (דיסק- און- קי) וידפיס את המבחן משם.
  • ביום הבחינה נא להביא את האישור לבחינה על מנת להציגו בפני המשגיח/ה.
  • נבחנים על גבי מחשב מתבקשים לשבת בשורה האחרונה בכיתה כדי לאפשר למשגיח/ה לצפות במחשב על זמן הבחינה ולמנוע הפרעה ליתר הנבחנים בכיתה.

4. מועד מילואים בגין היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים

סטודנטים וסטודנטיות אשר לא נכחו בבחינה עקב שירות מילואים, זכאים לקבל פתרון חלופי, כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד בו לא נכחו תחת התנאים המצויינים בקישור מילואים.

ניתן להגיש את הבקשה למועד בחינות מיוחד על סמך מילואים עד סוף מועדי ב’.

5. הארכת זמן בגין לקות למידה

סטודנטים המבקשים התאמות על רקע של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז יחויבו לעבור אבחון, על חשבונם, על ידי מאבחן או מאבחנת מטעם הטכניון.
הנחיה זו תקפה גם לגבי סטודנטים שעברו אבחון קודם.
הפנייה למאבחן או למאבחנת נערכת באמצעות יועצת ביחידה לייעוץ ותמיכה, בנין אולמן חדר 460.

להגשת ערעור על החלטה שהתקבלה הקש כאן.

קישורים