התאמות מיוחדות לזכאים

התאמות מיוחדות לזכאים

שימו לב לשינויים שנעשו לקראת תקופת הבחינות הקרובה

1. הארכת זמן עברית

לבקשת הקלות בבחינות בגין שפה שהיא לא עברית, יש לפנות דרך בקשת סטודנט בלימודי הסמכה (לא בפקולטות) – הארכת זמן – עברית – ניתן להגיש עד סוף השבוע השלישי בכל סמסטר.

2. הארכת זמן בגין מגבלה רפואית

  • תאריכי הגשת בקשות להארכות זמן: למועדי א’+ב’ אביב תשפ”ג עד תאריך 4.5.23 או עד סוף שבוע שלישי בכל סמסטר.
  • את הבקשות יש להגיש בהתאם לכללים של המרכז לייעוץ ותמיכה בסטודנטים.
  • אישורי הארכות הזמן תקפים במערכת רק 10 ימים לאחר מתן האישור. בכל סמסטר יש תאריכים קבועים להגשת בקשות להארכת זמן. לא ניתן לטפל ידנית ומידית באישורים שהוגשו באיחור.
  • אם קיבלתם הארכת זמן ועברו למעלה מ-10 ימים מלאים מיום קבלת המכתב ואתם לא רואים את המילה “הארכת זמן” כתובה ליד מספר החדר במערכת ה-STUDENTS אנא פנו אלינו במייל Hashgacha@technion.ac.il וציינו את הפרטים הבאים: שם הסטודנט, ת.ז, מספרי המקצועות שמופיעים לך במערכת, תאריכי הבחינות וצרף כקובץ את ההתאמה הניתנה לך ואנו ננסה נסייע.

3. התאמה מסוג היבחנות על מחשב

  • הסטודנט שהוכר להתאמות מסוג בחינה על גבי מחשב או IPAD יגיע עם ציוד המחשוב שלו. זה יכול לכלול גם מקלדת ועכבר וייבחן בכיתות הרגילות עם שאר הסטודנטים.
  • חשוב להקפיד על טעינה של המחשבים מראש.
  • השמירה של המבחן תעשה על כונן נייד שיינתן על ידי המשגיח.
  • המחשב יהיה בכל זמן הבחינה על מצב טיסה.
  • הרישום לבחינה יעשה בהתאם להנחיות של מזכירות לימודי הסמכה. הסטודנט יישלח מייל למדור בחינות עם הבחינות אליהן הוא מתכוון לגשת בכדי שנדע לעדכן את המרצים והמשגיחים בעניין. המייל שאליו צריך לשלוח את הבקשה – Hashgacha@technion.ac.il.

הדפסת הבחינה – במידה שבסיום הבחינה אין מדפסת זמינה במקום, הסטודנט יישלח את הבחינה למייל של המרצה.

4. מועד מילואים בגין היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים

סטודנט, אשר לא נכח בבחינה עקב שירות מילואים, זכאי לקבל פתרון חילופי, כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד שהפסיד תחת התנאים המצויינים בקישור מילואים.

הבקשה למועד בחינות מיוחד על סמך מילואים תפתח ב 18/09/2022 ומועד אחרון להגשה 08/11/2022.

5. הארכת זמן בגין לקות למידה

סטודנטים המבקשים התאמות על רקע של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז יחויבו לעבור אבחון, על חשבונם, על ידי מאבחן מטעם הטכניון.
הנחיה זו תקפה גם לגבי סטודנטים שעברו אבחון קודם.
הפנייה למאבחן נערכת באמצעות יועצת ביחידה לקדום סטודנטים, בנין אולמן חדר 460.

להגשת ערעור על החלטה שהתקבלה הקש כאן.

קישורים