אירועים קרובים

אירועים קרובים

25/08/2024
מועד סיום סמסטר ב’ לשנת הלימודים תשפ”ד. אנו מאחלים בהצלחה במבחני מועד א’ וב’ לכל הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, לימודי הסמכה
27/05/2024
מועד פתיחת סמסטר ב’ לשנת הלימודים תשפ”ד. אנו מאחלים לכל הסטודנטים והסטודנטיות שלנו הצלחה בלימודים, לימודי הסמכה.
19/05/2024
תחילת בחינות מועד ב’ לסמסטר א’ לשנת הלימודים תשפ”ד. בהצלחה לכל הנבחנים והנבחנות, לימודי הסמכה
11/04/2024
תחילת בחינות מועד א’ לסמסטר א’ של שנת הלימודים תשפ”ד. בהצלחה לכל הנבחנים והנבחנות, לימודי הסמכה
08/04/2024
סיום סמסטר א’ לשנת הלימודים תשפ”ד. אנו מאחלים בהצלחה במבחני מועד א’ וב’ לכל הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, לימודי הסמכה