הכנה טובה לטכניון

הננו מברכים אותך על קבלתך לטכניון ומאחלים לך הצלחה בלימודייך. כדי לסייע לסטודנטים חדשים בתחילת דרככם בטכניון, הוכן אתר המכיל הרצאות מוקלטות בפיסיקה ובמתמטיקה ומידע שימושי לסטודנט/ית המתחיל/ה.
ההרצאות המוקלטות נועדו לעזור ברענון החומר שנלמד בתיכון ולהציג את הידע הנדרש כבסיס ללימודי המתמטיקה והפיסיקה בטכניון.

הננו מקווים כי חווית הלמידה שלכם בטכניון תהיה מאתגרת ומהנה.

מתמטיקה

kהקדמה pdf_icon
kנושאים במתמטיקה רענון (תמלול הרצאות) pdf_icon
kתוכן העניינים של ההרצאות המוקלטות pdf_icon
kהרצאות מוקלטות wmv

פיסיקה

kהקדמה wmv
kהרצאות מוקלטות wmv

כימיה

kהרצאות הקדמה בכימיה wmv

אגודת הסטודנטים

kסיור וירטואלי בקמפוס wmv