ארכיון הקטגוריה: הודעות

בחינת סיווג פיסיקה – ספטמבר 2017

סיווג פיסיקה

 

בחינת סיווג פיסיקה תתקיים ביום ה' 14/09/2017–  בבניינים:  טאוב  (הפקולטה מדעי המחשב) ואמאדו (הפקולטה למתמטיקה).

 

מכניקה– שעה 13:30

חדרים:  טאוב-4,5,6,7,8,9

               אמאדו-231

               כיתת הארכת זמן – בניין אמאדו , חדר 233  

 

חשמל–  שעה 16:30                                           

חדרים: טאוב-5,6,7

               כיתת הארכת זמן   – בניין טאוב, חדר 9                                           

 

הישיבה בכיתות חופשית.            

הודעה לסטודנטים חדשים לסמסטר חורף תשעח

 

בשבוע הראשון של חודש ספטמבר, ישלח לסטודנטים החדשים מסרון (sms) עם קוד אישי (סיסמה) המיועד לרישום למקצועות לסמסטר חורף תשע"ח.

 

סטודנטים הרשומים לקורס המתקושב במתמטיקה, קיבלו במייל קוד אישי אחר  לצורך השתתפות בקורס בלבד.

סטודנטים אשר נרשמו לקורס המתוקשב במתמטיקה ועדיין לא קיבלו במייל את הקוד האישי , ישתמשו בקוד האישי הכללי (שישלח בספטמבר) לצורך כניסה לקורס המתוקשב ולרישום לשאר הקורסים.

הודעה לסטודנטים העומדים לסיים לימודיהם

 

סטודנט/ית נכבד/ה,

הנך עומד/ת לסיים לימודיך בתום הסמסטר הנוכחי. על מנת למנוע עיכובים במתן זכאותך לתואר אבקשך לבדוק כי תכנית לימודיך אמנם מכסה את כל הדרישות לתואר ראשון בפקולטה שלך. אם יתברר לך כי יש צורך בהכנסת שינויים בתכניתך, בצע/י אותם בהקדם האפשרי. בכל מקרה של ספק ביחס להשלמת מכסת מקצועות החובה, הבחירה או מספר הנקודות הדרושות להשלמת התואר (במיוחד לאור השינויים החלים מדי פעם בתוכניות הלימוד) עליך לפנות ליועץ/מרכז לימודי הסמכה בפקולטה שלך.

זכור/י כי הנך אחראי/ת בלעדית לתכנית הלימודים שלך וכל טעות עלולה לגרום לעיכוב במתן התואר ולצורך בלימוד סמסטר נוסף

השלבים לסיום התואר:

  • עליך לפנות למזכירות בפקולטה שלך ולוודא כי הדרישות לתואר הושלמו. עליך לסווג את כל המקצועות שלמדת למקצועות לתואר ומקצועות מעבר לדרישות (לא מוכר לתואר). עליך לדווח על מקצועות שאינך מתכוון להשלים ונרשמת אליהם – על מנת שיבוטלו.
  • עליך להודיע למזכירות הפקולטה שברצונך לקבל את התואר בטקס הקרוב ולוודא שטפסי גמר לימודים הגיעו ללימודי הסמכה בבניין אולמן. מזכירות הפקולטה תעביר המלצה ל "גמר לימודים" למזכירות לימודי הסמכה. במקביל יישלח באימייל "טופס טיולים ממוחשב" שתפקידו לוודא שסגרת חובות כספיים ומנהליים, אחרת יעוכבו כל ההליכים הקשורים בסיום הפורמלי של לימודיך.
  • נא לגשת לדלפק המידע של אגודת הסטודנטים בכדי להחזיר את תעודת הסטודנט
  • לידיעתך, עם קבלת אישור סיום לימודיך, הנך רשום/ה אוטומטית כבוגר בארגון בוגרי הטכניון. החברות הינה ללא תשלום ומקנה לך הטבות רבות ומגוון פעילויות. לאחר הרישום כחבר בארגון הבוגרים נשלח אליך למייל המעודכן אצלנו סיסמא וקוד משתמש אישי.לאחר שיתמלאו התנאים הנ"ל, תהיה זכאי/ת לקבל אישור גמר לימודים (אישור זה מאפשר לך להירשם אצל רשם המהנדסים וניתן להציגו במקומות עבודה)
  • אם אין ברצונך להיות חבר/ה בארגון תוכל/י לשלוח בקשת ביטול לכתובת: bogrim@technion.ac.il

לתשומת לבך: מועד זכאותך לתואר נקבע על סמך המועד בו התקבל הציון האחרון. מועד הגמר של מי שציונו האחרון הגיע בחודש מסוים, יהיה הראשון לחודש העוקב.

טקס הבוגרים של מחזור פ"ט יתקיים ב- 28.6.2018. לתשומת לבך: מועד אחרון להגעת המלצת גמר לימודים מהפקולטות ללימודי הסמכה, על מנת להכלל בטקס בוגרים תשע"ח הינו 6.5.2018.

התשלום עבור מדליה, גלימה וכובע בוגר טכניון בסך 50 ₪ וכן התשלום בסך 75 ₪ עבור התעודה ייגבו ממך במשך הסמסטר האחרון ללימודיך ישירות מחשבון הבנק שלך.

אך ורק לאחר הטקס תוכל להזמין אישור על דירוג הישגים במסלול ובמחזור הגמר.

על מנת להכין את תעודת הגמר שלך הננו זקוקים לפרטים אישיים. טופס למילוי שם לתעודה וטופס שינוי כתובת נמצאים באתר האינטרנט של לימודי הסמכה, כפתור שירותים/טפסים. נא למלא את הטופס רק אם יש לך עדכון או שינוי לפרטים שמסרת קודם. לתשומת לב: במקרה של שינוי השם (עקב נישואין או תיקון טעות) יש לצרף אישור מתאים ממשרד הפנים או צילום ת.ז. ואז ניתן לבקש שהשם החדש יודפס במקום או בנוסף לשם הקודם. שינוי השם מתבצע במזכירות לימודי הסמכה באולמן.

בברכה,

עדנה אדלר

מזכיר אקדמי, לימודי הסמכה

מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר קיץ תשע"ז

 

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון, למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

(לא בהכרח בסמסטר הראשון), לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לסטודנטים חדשים לא מומלץ ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

    

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר קיץ תשע"ז

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-29.6.17

324298 – מן התנ"ך ועד המשפט הישראלי החדשני

324430 – נשים יהודיות בימ"ב – מעמד, הלכה, חברה

324433 – השואה בראי הקולנוע

324444 – לוחמה פיסכול' – מתעמולה ללוחמת מידע

324975  – מדיניות החוץ של ישראל

 

 

מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשע"ח

לימודי העשרה

 

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון, למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

   להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשע"ח

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-18.7.17

 

324290 – היסטוריה של רפואה וחומרי מרפא

324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב

324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי

324293 – תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב"ם

324295 – ההגות היהודית בימי הביניים

324296 – יסודות באמנות ותרבות סין

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324298 – מן התנ"ך ועד המשפט הישראלי החדשני

324426 – מחורבן ליצירה

324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה

324434– מבוא היסטורי למוסיקה 1

324435 – מבוא לפילוסופיה הסינית

324440 – יסודות המוסיקה

324442 – משפט העבודה בישראל

324444 – לוחמה פסיכולוגית – מתעמולה ללוחמת מידע

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324456 – חשיבה # ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324462 – ברלין בקולנוע-מהנאציזם ועד ימינו

324904 – מזרח תיכון עת חדשה # תמורות, שינויים

324907 – סיפורי בריאה ומיתוסים למצרים עתיקה

324917 – ארץ הקודש בראי האמנות

324929 – צליינות צילומית # הארץ בעין המצלמה

324936 – לשונות המזרח התיכון

324943 – מרחב, גבולות וקדושה בארץ ישראל

324945 – הסכסוך הסוני-שיעי באסלם

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324948 – "משחקי גבורה" – מלחמה בקולנוע

324952 – גוף, בריאות וחולי במדעי החברה

324954 – דת ומדינה בישראל

324961 – מדע ונצרות # קונפליקט או דו-קיום

324965 – הקריירה האנושית, תולדות אדם הקדמון

324973 – שפת המוזיקה התחביר של הצליל

324983 – הקומוניזם אידיאולוגיה ופרקטיקות

324984 – תרבות, חברה, מדינה בקוריאה בת זמננו

16973734134_b483125cec_o

כל מה שרצית לדעת על סמסטר קיץ

 קיץ-נוהלי רישום-קיץ תשעז

 

 

להלן פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תשע"ז

נכון ל-9.7.17

014005 – מעבדה הנדסית

014104 – תורת החוזק 1

014131 – פרויקט מורחב במבנים-חלק א'

014132 – פרויקט מורחב במבנים-חלק ב'

014501 – פרויקט בחומרים ותפקוד

014709 – מעבדת דרכים

014831 – מחנה גיאודזיה בקדסטר

014863 – מחנה מדידות 1

014864 – מחנה מדידות 2

044148 – גלים ומערכות מפולגות

044151 – מעבדה להנדסת חשמל 1ח

044160 – מעבדה בהנדסת חשמל 1

044165 – מעבדה בהנדסת חשמל 2

044166 – מעבדה בהנדסת חשמל 3

044167 – פרויקט א

044169 – פרויקט ב

044170 – פרויקט מיוחד

044262 – תכן לוגי ומבוא למחשבים

084154 – שיטות ניסוי בהנדסה אוירונוטית

094481 – מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

094504 – מיקרו כלכלה 2

094591 – מבוא לכלכלה

096570 – תורת המשחקים והתנהגות כלכלית

                                    104031 – חשבון אינפיניטסימלי 1מ

104034 – מבוא להסתברות ח

104131 – משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח

104134 – אלגברה מודרנית ח

104215 – פונקציות מרוכבות א'

104223 – מד"ח וטורי פורייה

104228 – משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'

114034 – מעבדה לפיזיקה 2מפ

114035 – מעבדה לפיזיקה 3 – גלים

114051 – פיזיקה 1

114052 – פיזיקה 2

114054 – פיזיקה 3

114071 – פיזיקה 1מ

114075 – פיזיקה 2ממ

114077 – פיזיקה 1ל

114078 – פיזיקה 2ל

124212 – מעבדה בכימיה אנליטית 1 מורחב

124214 – מעבדה בכימיה אנליטית 2 מורחב

134020 – גנטיקה כללית

134058 – ביולוגיה 1

                                    205722 – נושאים מיוחדים בארכיטקטורה

205813 – הבעה גרפית

205824 – סדנאות מדיה 2 א'

205825 – סדנאות מדיה 2 ב'

205828 – סדנאות מדיה 2ה'

234111 – מבוא למדעי המחשב

234112 – מבוא למחשב שפת סי

234114 – מבוא למדעי המחשב מ

234117 – מבוא למדעי המחשב ח

234122 – מבוא לתכנות מערכות

234141 – קומבינטוריקה למדעי המחשב

234145 – מערכות ספרתיות

234218 – מבני נתונים 1

314009 – מעבדה בחומרים הנדסיים ח'

324033 – אנגלית טכנית-מתקדמים ב'

324298 – מן התנ"ך ועד למשפט הישראלי החדשני

324430 – נשים יהודיות בימ"ב-מעמד, הלכה, חברה

324433 – השואה בראי הקולנוע

324444 – לוחמה פסיכול' – מתעמולה ללוחמת מידע

324567 – סדנת צילום – שפה וכלים – הר-10

324675 – ספרדית למתחילים

324975 – מדיניות החוץ של ישראל

335001 – מעבדה בהנדסה ביורפואית 1

335002 – מעבדה בהנדסה ביורפואית 2

335003 – מעבדה בהנדסה ביורפואית 2

335004 – מעבדה בהנדסה ביורפואית 4

394900 – חוגי-ספורט

 

 

                         

           

ריכוז המקצועות בקיץ ניתן לראות באתר ע"י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  "הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר" ולוחצים על כפתור "חפש"

 

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

בכפתור מידע אישי=>שכ"ל קיץ

 

 

להלן פרוט מקצועות שלא יפתחו בסמסטר קיץ תשע"ז

נכון ל-9.7.17

014003 – סטטיסטיקה

094503 – מיקרו כלכלה 1

104013 – חדו"א 2ת

104016 – אלגברה 1/מורחב

104019 – אלגברה לינארית מ'

104022 – חדו"א 2מ

104221 – פונק' מרוכבות והתמרות אינטגרליות

114073 – פיסיקה 3ח

204721 – נושא/נבחר פר. מיוחד באדר' נוף 33ג'

                             205693 – נושאים מיוחדים בארכי' 2א

205814 – רישום אדריכלי

324032 – אנגלית למתקדמים א'

324053 – עברית 3

324296 – יסודות באמנות ותרבות סין

324481 – רישום למתחילים

324495 – רישום ציור וצבע

324567 – סדנת צילום#שפה וכלים – הר-20

324571 – סדנת יצירה בצילום 2

324621 – רוסית למתחילים 1

324692 – סינית למתחילים

הערה: הסטודנטים שהיו רשומים למקצועות הנ"ל, בוטלו מהמערכת ללא חיוב

ריכוז מקצועות קיץ ניתן לראות באתר ע"י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  "הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר" ולוחצים על כפתור "חפש"

 

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

בכפתור מידע אישי=>שכ"ל קיץ

 

 

 

 

סיווג פיסיקה

בחינת סיווג פיסיקה תתקיים ביום ה' 22/06/2017

 בבניין חומרים (הפקולטה להנדסת חומרים)

מכניקה– שעה 13:30

חדרים: 302,303,304

חדר 401 – כיתת הארכת זמן

 חשמל–  שעה 16:30                                           

חדרים:303

חדר 304 – כיתת הארכת זמן                                             

הישיבה בכיתות חופשית.