מידע לסטודנטים חדשים מתקבלי סמסטר חורף תשע"ח 2017/2018

 

 

הודעות מיוחדות המיועדות לסטודנטים שהתקבלו לפקולטה/מסלול:
הנדסה אזרחית וסביבתית ומסלוליה
הנדסת תעשיה וניהול
מתמטיקה ומסלוליה
מדעי המחשב
פיסיקה ומסלוליה
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רפואה – מערכת שעות
רפואה – טופס הצהרת בריאות
רפואה – הזמנה ליום הכוון

אגודת הסטודנטים
אתר אגודת הסטודנטים
אס"ט בשבילכם – מצגת לסטודנטים חדשים 
הנפקת כרטיס סטודנט (דרישות קדם: פתיחת חשבון CAMPUS ,התמונה הסרוקה צריכה להיות מהסוג JPG) במקרה של תקלה נא לפנות ל-  cards@asat.technion.ac.il

 

קטלוג לימודים תשע"ח 2017/2018 
מדריך שימושי לסטודנט
הכנה טובה לטכניון – הרצאות מוקלטות בפיסיקה ומתמטיקה ומידע שימושי
רשימת טלפונים חיוניים וכתובות דואר אלקטרוני
רשימת מזכירות הוראה בלימודי הסמכה בפקולטות
צוות לימודי הסמכה

מספר רב של ספרי לימוד ניתנים להשאלה, לסמסטר, במחיר השאלה של 15% מערך הספר. ההשאלה מתבצעת באמצעות "מכלול".