הכנה טובה לטכניון

הננו מברכים אותך על קבלתך לטכניון ומאחלים לך הצלחה בלימודייך. כדי לסייע לסטודנטים חדשים בתחילת דרככם בטכניון, הוכן אתר המכיל הרצאות מוקלטות בפיסיקה ובמתמטיקה ומידע שימושי לסטודנט/ית המתחיל/ה.
ההרצאות המוקלטות נועדו לעזור ברענון החומר שנלמד בתיכון ולהציג את הידע הנדרש כבסיס ללימודי המתמטיקה והפיסיקה בטכניון.

הננו מקווים כי חווית הלמידה שלכם בטכניון תהיה מאתגרת ומהנה.

מתמטיקה

kקורס הכנה במתמטיקה מתוקשב

kהקדמה pdf_icon
kנושאים במתמטיקה רענון (תמלול הרצאות) pdf_icon
kתוכן העניינים של ההרצאות המוקלטות pdf_icon
kהרצאות מוקלטות wmv

פיסיקה

kהקדמה wmv
kהרצאות מוקלטות wmv

כימיה

kהרצאות הקדמה בכימיה wmv

אגודת הסטודנטים

kסיור וירטואלי בקמפוס wmv