משאל המרצה

שיפור ההוראה בטכניון תלוי במשוב שלכם!!! עזרו לנו לקדם את ההוראה בטכניון!!!

משאל המרצה נערך על ידי המרכז לקידום ההוראה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים.

המשאל מסייע:

לסטודנטים – מידע על איכות ההוראה של המרצים וכלי לבחירת קורסים ומרצים (מידע על תוצאות המשאל, לגבי כל מרצה, מופיע באתר הרישום למקצועות).
לסגל ההוראה – משוב על הוראתם וכלי חשוב לשיפור ההוראה.
להנהלת הטכניון – כלי לבחירת מרצים ומתרגלים מצטיינים ולאיתור בעיות המחייבות טיפול ושיפור.

כל קול קובע !!!!! השתתפותכם חשובה !!!! חשוב למלא את השאלון בתשומת לב רבה!!!

אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 2.2015
אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 1.2015
אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 2.2014
אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 1.2014
אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 2.2013
אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 1.2013
אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 1.2013
אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 2.2011
אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 1.2011
אחוז ההשתתפות במשאל המרצה והמתרגל/ת – סמסטר 2.2010
סטטיסטיקה על משאל המרצה הטוב:
סמסטר 2.2015
סמסטר 1.2015
סמסטר 2.2014
סמסטר 1.2014
סמסטר 2.2013
סמסטר 1.2013
סמסטר 2.2012
סמסטר 1.2012
סמסטר 2.2011
סמסטר 1.2011
סמסטר 2.2010
סמסטר 1.2010
סמסטר 2.2009

מרצים מצטיינים

“ההצטיינות בהוראה נגזרת מן ההנאה הכרוכה בה. ככל שהעושה במלאכה נהנה ממנה יותר- כך יקל עליו לגייס את מיטב כישוריו ומשאביו להוראה.”

במשאל המרצה נמדדת מידת שביעות רצונם של הסטודנטים מאיכות ההוראה של המרצה במדדים הבאים: מוכנות המרצה לשיעור, בהירות וארגון השיעור, מידת העניין בשיעור, יחס המרצה לסטודנטים ומידת האינטראקציה של המרצה עם הלומדים. מרצה מצטיין הוא מרצה אשר הצטיין במרבית המדדים הללו.

הערכת הסטודנטים ומידת שביעות רצונם של הסטודנטים מן השעורים חשובה למרצים. באמצעות המשאל ניתנת לסטודנטים הזדמנות להביע הוקרה והערכה למרצים המצטיינים ובכך לעודד אותם להמשיך ולראות בהוראה ייעוד ואתגר.