מידע לסטודנטים ללימודי חוץ

התחברות למערכת הרישום ב היא ת.ז וקוד סודי

 

במידה והינך סטודנט בלימודי חוץ:

הרישום לקורסים מתבצע באמצעות מזכירות לימודי חוץ.

הקוד הסודי משמש לפתיחת חשבון טכניוני וכניסה למערכות כגון מודל (ראה פרטים מטה)

 

  • חשבונות סטודנטים נפתחים בשירות עצמי בהתאם להנחיות המתפרסמות כאן.