ארכיון הקטגוריה: Uncategorized

התאמות מיוחדות לזכאים – בחינות תשפ”ג

שימו לב לשינויים שנעשו לקראת תקופת הבחינות הקרובה

1. הארכת זמן עברית

לבקשת הקלות בבחינות בגין שפה שהיא לא עברית, יש לפנות דרך בקשת סטודנט בלימודי הסמכה (לא בפקולטות) – הארכת זמן – עברית – ניתן להגיש עד 6.1.23.

2. הארכת זמן בגין מגבלה רפואית

 • תאריכי הגשת בקשות להארכות זמן: למועדי א’+ב’ חורף תשפ”ג עד ה-6.1.2023 (עד סוף שבוע שלישי בכל סמסטר)
 • את הבקשות יש להגיש בהתאם לכללים של המרכז לייעוץ ותמיכה בסטודנטים
 • אישורי הארכות הזמן תקפים במערכת רק 10 ימים לאחר מתן האישור. בכל סמסטר יש תאריכים קבועים להגשת בקשות להארכת זמן. לא ניתן לטפל ידנית ומידית באישורים שהוגשו באיחור
 • אם קיבלתם הארכת זמן ועברו למעלה מ-10 ימים מלאים מיום קבלת המכתב ואתם לא רואים את המילה “הארכת זמן” כתובה ליד מספר החדר במערכת ה-STUDENTS אנא פנו אלינו במייל Hashgacha@technion.ac.il וציינו את הפרטים הבאים: שם הסטודנט, ת.ז, מספרי המקצועות שמופיעים לך במערכת, תאריכי הבחינות וצרף כקובץ את ההתאמה הניתנה לך ואנו ננסה נסייע

3. התאמה מסוג היבחנות על מחשב

 • הסטודנט שהוכר להתאמות מסוג בחינה על גבי מחשב או IPAD יגיע עם ציוד המחשוב שלו. זה יכול לכלול גם מקלדת ועכבר וייבחן בכיתות הרגילות עם שאר הסטודנטים
 • חשוב להקפיד על טעינה של המחשבים מראש
 • השמירה של המבחן תעשה על כונן נייד שיינתן על ידי המשגיח/ה
 • המחשב יהיה בכל זמן הבחינה על מצב טיסה
 • הרישום לבחינה יעשה בהתאם להנחיות של מזכירות לימודי הסמכה. הסטודנט יישלח מייל למדור בחינות עם הבחינות אליהן הוא מתכוון לגשת בכדי שנדע לעדכן את המרצים והמשגיחים בעניין. המייל שאליו צריך לשלוח את הבקשה – Hashgacha@technion.ac.il

הדפסת הבחינה – במידה שבסיום הבחינה אין מדפסת זמינה במקום, הסטודנט יישלח את הבחינה למייל של המרצה.

4. מועד מילואים בגין היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים

סטודנט, אשר לא נכח בבחינה עקב שירות מילואים, זכאי לקבל פתרון חילופי, כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד שהפסיד תחת התנאים המצויינים בקישור מילואים.

הבקשה למועד בחינות מיוחד על סמך מילואים תפתח ב 18/09/2022 ומועד אחרון להגשה 08/11/2022.

5. הארכת זמן בגין לקות למידה

סטודנטים המבקשים התאמות על רקע של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז יחויבו לעבור אבחון, על חשבונם, על ידי מאבחן מטעם הטכניון.
הנחיה זו תקפה גם לגבי סטודנטים שעברו אבחון קודם.
הפנייה למאבחן נערכת באמצעות יועצת ביחידה לקדום סטודנטים, בנין אולמן חדר 460.

להגשת ערעור על החלטה שהתקבלה הקש כאן.

קישורים

Course in English Winter 2021-2 מקצועות באנגלית חורף תשפ”ב

 

 

להלן רשימת המקצועות הניתנים בשפה האנגלית בסמסטר חורף תשפ”ב

ייתכנו שינויים בקורסים המוצעים, נא לעקוב אחר הפרסומים

 

List of the courses taught in English for the Winter semester of 2001-2

 There may be changes in the courses offered. please follow updates in the relevant platforms

 

 

Courses in English Winter 2021-2022.xlsx
Course Name (Eng.)Course Name (Heb.)Course No.Faculty
THERMODYNAMICSתרמודינמיקה84213Aerospace Engineering
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
CONTROL THEORYתורת הבקרה84738Aerospace Engineering
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
HELICOPTER DYNAMICS AND AERODYNAMICSדינמיקה ואוירודינמיקה של מסוקים86219Aerospace Engineering
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
SATELLITE ORBIT CONTROLבקרת מסלולי לווינים86290Aerospace Engineering
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
INTRODUCTION TO TURBULENT FLOWמבוא לזרימה טורבולנטית86366Aerospace Engineering
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
COUPLED PROBLEMS IN FUNCTIONAL MATERIALSבעיות מצומדות בחומרים פונקציונליים86520Aerospace Engineering
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
Vision Aided Navigation courseניווט נעזר ראייה86761Aerospace Engineering
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
SELECTED TOPICS IN AEROSPACE ENG. 1נושאים נבחרים בהנ' חלל 186821Aerospace Engineering
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
ASTRODYNAMICSאסטרודינמיקה86923Aerospace Engineering
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
THEMATIC STUDIO#BUILT HERITAGE AND REGENסטודיו נושאי- מורשת שימור והתחדשות205578Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
Thematic Studio Digital Architectureסטודיו נושאי- עיצוב ויצור ממוחשב205579Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
Thematic Studio- Generalסטודיו נושאי- כללי205582Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
ARCHITECTURAL GRAPHICSהבעה גרפית205813Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
OBSERVING, MODELING AND REPRESENTING 2התבוננות דיגום וייצוג 2205923Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
THEORIES OF DIGITAL ARCHITECTUREתיאוריות של אדריכלות דיגיטלית206808Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
ECOLOGICAL PRINCIPLES IN CITY AND REGIONעקרונות אקולוגיים בתכנון207041Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
THEORIES IN CONTEMPORARY LANDSCAPE ARCHIתיאוריות באדריכלות הנוף העכשווית207460Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
TRANSPORTATION PLANNING FOR PLANNERSתכנון תחבורה למתכננים207600Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
COASTAL AND MARINE MANAGEMENTתכנון וניהול הסביבה החופית והימית207953Architecture and Town Planning
ארכיטקטורה ובינוי ערים ואזורים
Machine Learning in Healthcareמערכות לומדות בתחום הבריאות336546Biomedical Engineering
הנדסה ביו-רפואית
SYNTHETIC BIOLOGYביולוגיה סינתטית66526Biotechnology and Food Engineering
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
Cancer Bioinformaticביואינפורמטיקה של הסרטן66529Biotechnology and Food Engineering
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
ELECTRON MICROSCOPY OF SOFT MATTERמיקרוסקופיית אלקטרונים56120Chemical Engineering
הנדסה כימית
INTERFACIAL PHENOMENAתופעות שטח56166Chemical Engineering
הנדסה כימית
APPROXIMATE METHODS IN CHEMICAL ENG.שיטות מקורבות בהנדסה כימית56178Chemical Engineering
הנדסה כימית
Membrane Processes Laboratoryמעבדה לתהליכי ממברנות56379Chemical Engineering
הנדסה כימית
Biological Materials and Bioelectronicsחומרים ביולוגיים וביואלקטרוניקה127444Chemistry
כימיה
Structure Determination by Phys. Methodsקביעת מבנה בשיטות פיסיקליות127730Chemistry
כימיה
Carbohydrate Chemistry and Biochemistryכימיה וביוכימיה של פחמימות127731Chemistry
כימיה
Selected Topics in Homogeneous Catalysisנושאים נבחרים בקטליזה הומוגנית127735Chemistry
כימיה
The Chemistry of Peptides and Proteinsכימיה של פפטידים וחלבונים127741Chemistry
כימיה
Chemistry Beyond the Classroomכימיה מעבר לכיתת הלימוד127744Chemistry
כימיה
Signal, image and data processingעיבוד אותות, תמונות ומידע236201Computer Science
מדעי המחשב
Deep learning on computation acceleratorsלמידה עמוקה על מאיצים חישוביים236781Computer Science
מדעי המחשב
Seminar in Bioinformaticsסמינר בביואינפורמטיקה236818Computer Science
מדעי המחשב
Seminar in Discrete Geometryסמינר בגאומטריה דיסקרטית236831Computer Science
מדעי המחשב
Digital Image Processingעיבוד תמונות דיגיטלי236860Computer Science
מדעי המחשב
Geometric Computer Visionראיה חישובית גאומטרית236861Computer Science
מדעי המחשב
Sparse Representations and Applications in Signal and Image Processingייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם236862Computer Science
מדעי המחשב
Brain Learning and Intelligenceלמידה, אינטליגנציה והמוח216016Education in Science and Technology
חינוך למדע וטכנולוגיה
Neuroeducation Child Developmentמח וחינוך התפתחות קונטיבית ילדים216019Education in Science and Technology
חינוך למדע וטכנולוגיה
Politics of Identityפוליטיקה של זהויות בישראל324282Humanities and Arts
לימודים הומניסטיים
Chapters in History and Philosophy: From The Early Days of Calculation to the Internetפרקים בהיסטוריה ופילוסופיה326000Humanities and Arts
לימודים הומניסטיים
MATERIALS ENGINEERING PROJECT-OPTIONALפרויקט מתקדם בחומרים315014Materials Science & Engineering
מדע והנדסה של חומרים
COMPOSITE MATERIALS ENGINEERINGהנדסת חומרים מרוכבים315242Materials Science & Engineering
מדע והנדסה של חומרים
Geometry and Symmetryגאומטריה וסימטריה104112Mathematics
מתמטיקה
Advanced Probabilityהסתברות מתקדמת106349Mathematics
מתמטיקה
Special Seminar in Mechanical Engineeringסמינר מיוחד בהנדסת מכונות35147Mechanical Engineering
הנדסת מכונות
Analytical Methods 1שיטות אנליטיות 136001Mechanical Engineering
הנדסת מכונות
Projectפרויקט114229Physics
פיסיקה
Physics Lab. 5Tמעבדה 5ת'114250Physics
פיסיקה
Physics Lab. 6Tמעבדה 6ת'114251Physics
פיסיקה
Project Tפרויקט ת'114252Physics
פיסיקה
Algorithms in Logicאלגוריתמים בלוגיקה096265Industrial Engineering and Management
הנדסת תעשיה וניהול

אישורי סטודנט סמסטר אביב תשפ”ב 02/2021-2022 וקיץ תשפ”ב 03/2021-2022

ניתן להזמין אישורי סטודנט לסמסטר אביב תשפ”ב (02/2021) וקיץ תשפ”ב (03/2021) דרך הקישור אישורים ותדפיסים במערכת Students Services

הזכאות לקבלת אישור הלימודים מותנה ב:

 • רישום למקצועות לסמסטר הנתון
 • תשלום שכר לימוד
 • כתובת דוא”ל תקינה בחשבון הטכניוני