ארכיון הקטגוריה: featuredposts-he

student writes in a notebook

חורף תשפ"ב – רישום למקצועות

 

קורסים הניתנים בשפה האנגלית

קורס נבחרות ספורט (מקצוע 394902)

קורסי העשרה חורף תשפ"ב

 

מועדי רישום סמסטר חורף  תשפ"ב

 

מועד

התחלה

שעת

התחלה

מועד  

סיום

שעת

סיום

 
07.07.21 9:00

בבוקר

21.07.21 15:00

אחה"צ

רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

12.08.21 9:00

בבוקר

18.08.21 15:00

אחה"צ

המשך רישום לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
29.09.21 9:00

בבוקר

07.10.21 15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
12.10.21 9:00

בבוקר

14.10.21 15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

רק בתקופה זו יש להתחיל ולסיים רישום באותו היום

24.10.21 9:00

בבוקר

04.11.21 15:00

אחה"צ

תקופת שינויים (לפי זימון אישי)
05.11.21 9:00

בבוקר

07.12.21 15:00

אחה"צ

תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט

 

 

קבלת קהל מדור סטודנטים באולמן

חוזרים לשגרה!

קבלת קהל במדור סטודנטים, קומה 4 בניין אולמן,

בימים ראשון-חמישי בין השעות 11:00-13:00

כמו כן, ניתן ליצור קשר במייל או בטלפונים בקישור "צוות לימודי הסמכה באולמן"

או לפנות בבקשות שונות דרך "בקשות ופניות סטודנטים"

סמסטר קיץ תשפ"א – מידע

 

סמסטר קיץ יתקיים באופן פרונטלי בין התאריכים  01.08.2021-04.10.2021

תקופות הרישום למקצועות קיץ תשפ"ב :

עדכון: רישום תקופה א' יארך עד 24.6

תקופה א' 06.06-24.06
תקופה ב' 29.07-5.08
*סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

הרישום פתוח במועדים הנ"ל – ללא מועד זימון אישי 

 

רשימת המקצועות הניתנים בקיץ תשפ"א ניתן למצוא ב
מידע כלליחיפוש מקצועות הסמכה ← לסמן סמסטר קיץ תשפ"א ← הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר ← ללחוץ על חפש

חיפוש מקצועות הניתנים בסמסטר קיץ

כל הבחינות והמעבדות בטכניון יתקיימו בצורה פרונטלית בקמפוס.
הטכניון עוקב אחר ההתפתחויות ונערך לאפשרויות השונות במידת הצורך. נמשיך לספק סביבה בטוחה לכלל באי הטכניון.

לימודי העשרה קיץ תשפ"א – קורסי מל"ג

פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תשפ"א

פרוט מקצועות שלא יפתחו בסמסטר קיץ תשפ"א

נהלי שכר לימוד קיץ

הודעות בנושא בחינות – אביב תשפ"א

לקראת בחינות מועדי א המתחילות ב- 05.07.2021  להלן מספר עדכונים:

באיחולי בריאות שלמה,  ובהצלחה בבחינות,
מדור בחינות

מידע על מבחני השלמה (סיווג) בפיזיקה, מתמטיקה וכימיה

לידיעתך:  הבחינות תתקיימנה בצורה פרונטאלית

 

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים: צור קשר או בטלפון: 04-8295858

להלן תאריכי סיווג קרובים

 

כימיה 14.10.21
מתמטיקה 24.06.21

14.09.21

פיזיקה 30.06.21

30.09.21