הודעות בנושא בחינות אמצע – אביב תשפ"ב

לקראת בחני אמצע אביב תשפ"ב המתחילים  ב- 27.04.2022  להלן מספר עדכונים:
איחולי בהצלחה בבחינות,
מדור בחינות