water bar

מתקני מים חדשים בבניין אולמן

 

התחדשנו בבר מים חדש, נגיש וחסכוני 😀

מתקני המים החדישים הותקנו ביוזמת אגף התפעול בטכניון לרווחת הסטודנטים.יות, ומאפשרים חסכון כספי (על ידי צמצום רכישת בקבוקים), ומילוי חוזר של בקבוקי מים רב פעמיים (כחלק ממגמת הקיימות הרווחת בקמפוס).
המתקנים החדישים אף סופרים את כמות בקבוקי הפלסטיק שנחסכים לאור המילוי החוזר, והינם נגישים לאנשים עם מוגבלות.

המתקנים מוצבים בקומה 3 ובקומה 6 לרווחת כל פוקדי.ות הבניין

 

שתו לרוויה