הודעות בנושא רישום – חורף תשפ"ב

 

מועדי רישום סמסטר חורף  תשפ"ב

 

מועד

התחלה

שעת

התחלה

מועד  

סיום

שעת

סיום

 
07.07.21 9:00

בבוקר

21.07.21 15:00

אחה"צ

רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

12.08.21 9:00

בבוקר

18.08.21 15:00

אחה"צ

המשך רישום לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
29.09.21 9:00

בבוקר

07.10.21 15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
12.10.21 9:00

בבוקר

14.10.21 15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

רק בתקופה זו יש להתחיל ולסיים רישום באותו היום

24.10.21 9:00

בבוקר

04.11.21 15:00

אחה"צ

תקופת שינויים (לפי זימון אישי)
05.11.21 9:00

בבוקר

07.12.21 15:00

אחה"צ

תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט

     
הודעות בנושא רישום – אביב תשפ"א
   
מערכת הרישום למקצועות תפתח ב 7.1.21 כמתוכנן ותכלול את כל המידע הנדרש לרישום כולל תאריכי בחינות.בברכה, מדור הוראה
הערה: בחינות שנקבעו לתאריך ה-20.7 לא יתקיימו במועד זה. תאריך חלופי יפורסם בהקדם.  03.01.2021
קורסי חינוך גופני מקוונים – סמסטר אביב תשפ"א   04.01.21
מערכת הרישום למקצועות תפתח ב 7.1.21 כמתוכנן ותכלול את כל המידע הנדרש לרישום כולל תאריכי בחינות.

בברכה, מדור הוראה

הערה: בחינות שנקבעו לתאריך ה-20.7 לא יתקיימו במועד זה. תאריך חלופי יפורסם בהקדם.

 

31.12.21
מועדי רישום סמ' אביב תשפ"א מועדי רישום סמ' אביב תשפ"א 20.12.2020
פרוט כללי רישום בקורסים השונים – מדעי המחשב פרוט כללי רישום בקורסים השונים
(לפי תאומים בין הפקולטות השונות ועם דיקן לימודי הסמכה)
15.11.2020
שלום רב,

לאור המצב ובשל קשיים רבים שעלו מצד סטודנטים, הוחלט באופן חריג, להאריך את תקופת הרישום ללא תשלום עד ליום א׳ 8/11/2020 בשעה 15:00.

בברכת שנת לימודים מוצלחת.

לימודי הסמכה

05.11.2020
התמחות משנית במנהיגות יזמית התוכנית מיועדת לסטודנטים הנמצאים במהלך לימודיהם לתואר הראשון בטכניון. במסגרת ההתמחות יילמדו מכלול נושאים בתיאוריה, התנסות ויישום של 'מנהיגות יזמית'. במסגרת ההתמחות על הסטודנט ללמוד לפחות 10 נקודות, 6 מתוכן תחושבנה כחלק מהתואר (ויכולות למלא גם את חובת לימודי ההעשרה) והשאר – מעבר לדרישות התואר. התוכנית בשיתוף עם המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. 01.11.2020
תקופת השינויים ברישום למקצועות לסמסטר חורף תשפ"א לפי זימון אישי מתחילה מחר.

מועדי הזימון מפורסמים באתר תחת מידע אישי-זימון לרישום

20.10.2020