שינוי בלוח השנה לסמס' אביב תשפ"א – החלפת תאריך יום הסטודנט

יום ה' 13.5.21 – יום לימודים רגיל
יום ה' 27.5.21 – יום הסטודנט. ביום זה יתקיימו השלמות עד השעה 12:00.
השלמות נוספות של הימים החסרים בלוח השנה יתקיימו בתאריכים 21.4.21 וב-5.5.21 בין השעות 18:30-20:30 ובמהלך צהרי יום ד' ב-5.5.21 וה-12.5.21