שינויים בבניין אולמן

הוסרו מכשירי הציונומט בקומה 4 . ניתן לקבל אישורים ומסמכים בטופס הזמנת אישורים ותעודות לסטודנטים הלומדים בטכניון

בשל השיפוצים המתקיימים בבניין אולמן נבקש להימנע מלהסתובב בקומות 2+3. הכניסה לבניין תתאפשר דרך קומות 4+1 בלבד.

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.