דגשים ושינויים שנעשו לקראת תקופת הבחינות הקרובה

שלום רב לסטודנטים ולסטודנטיות בקמפוס,

 

לנוחותכם, להלן סרטון הסברה לבחינות המקוונת שאנו מקווים שיסייע בהבנת התהליך:

מצ"ב נוהל בחינות מקוונות תשפא 12.1.2021 מעודכן

שימו לב לשינויים שנעשו לקראת תקופת הבחינות הקרובה:

 1. הארכות זמן:
 • אישורי הארכות הזמן תקפים במערכת רק 10 ימים לאחר מתן האישור. בכל סמסטר יש תאריכים קבועים להגשת בקשות להארכת זמן. מכיוון שכל המידע מיוצא למערכות ניהול המבחנים (פתיחת חדרי זום, מודל, אפגרייד וכו') מבעוד מועד לא ניתן לטפל ידנית ומיידית באישורים שהוגשו באיחור.

 

 • במידה וקיבלתם הארכת זמן ועברו למעלה מ10 ימים מלאים מיום קבלת המכתב ואתם לא רואים את המילה "הארכת זמן" כתובה ליד מספר החדר במערכת הSTUDENTS אנא פנו אלינו במייל: hashgacha@technion.ac.il וציינו את הפרטים הבאים:  שם הסטודנט, ת.ז, מספרי המקצועות שמופיעים לך במערכת, תאריכי הבחינות וצרף כקובץ את ההתאמה הניתנה לך ואנו ננסה נסייע. יש לפנות גם לצוות הקורס לטיפול בעניין.

 

 • מועדי סיום קבלת הארכות הזמן לסמסטרים הבאים הם:
  • מועד אביב – עד שלושה שבועות לפני התאריך הרשמי של תחילת מועדי א׳
   אביב תשפ"א, היינו לא יאוחר מ- 14.06.2021
  • מועד קיץ – עד שלושה שבועות לפני התאריך הרשמי של תחילת מועדי ב׳ אביב ומועד א׳ קיץ
   תשפ"א, היינו לא יאוחר מ- 13.09.2021
 1. יציאה לשירותיםתותר  לאחר הודעה למשגיח/ה על היציאה בצ'אט של הזום על כוונתכם לצאת לשירותים. כל יציאה לשירותים תתועד ע"י המשגיח/ה.

 

 1. אםנותקתם מהזום במחשב במהלך הבחינה עליכם להישאר מחוברים באמצעות הנייד (עדיף דרך הרשת הסלולארית ולא ה- WiFi). יש לחזור עד 3 דקות מהניתוק ולעדכן את המשגיח במצב.

 

 1. לאחר תהליך הזיהוי של כלל הנמצאים בחדר תישלח לכם סיסמא  ע"י המשגיח/ה –  בצ'ט של החדר. את הסיסמא יש להזין במקום המיועד במודל כאשר תתבקשו למלא אתטפסי ההצהרה. רק לאחר חתימה על ההצהרות תוכלו לגשת לבחינה.

 

 1. שימו לב, במהלך חצי השעה הראשונה למתן טופס הבחינה יוכל הסטודנט לבחור שלא להיבחן, גם אם כבר צפה בטופס הבחינה (לפרטים, נא לעיין בסעיף 27 בנספח מס׳ 1 בקובץ המצורף). לצורך כך נפתחה מטלה נוספת במודל שנקראת "וויתור על בחינה" אליה יש להיכנס ולאשר את הוויתור. לאחר ביצוע המטלה שתביאלוויתור על הבחינה, הבחינה תיעלם ולא תוכלו לראות אותה או לעשות אותה. עם זאת, הנבחן חייב להישאר בבחינה תחת השגחה עד סופה, אך לא יוזן לו ציון בבחינה (אם מדובר במועד ב', וקיים ציון במועד א', ציון מועד א' יהיה ציון הבחינה היחידי לצורך חישוב הציון הסופי בקורס). סטודנט שלא יישאר בבחינה עד סופה תחת השגחה (גם אם בחר שלא להיבחן), דינו יהיה כדין סטודנט שהגיש את הבחינה ויוזן לו ציון בהתאם.

 

אנו מאחלים לכולכם בהצלחה בבחינות!

 

בברכה,

חוסאם