עדכון ללוח השנה האקדמית תשפ"א

עדכון ללוח השנה האקדמית תשפ"א

לאור קביעת יום הבחירות הנוסף לתאריך 23.3.2021 להלן השינויים בלוח השנה  כפי שאושרו  ע"י ועדת הקבע:

 

יום ג' 23.3.2021 (יום הבחירות) – יום שבתון

יום ג' 11.5.2021 – ביטול מתכונת יום ה'.

 

שעות  הלימודים שתיגרענה תושלמנה בתאריך 13.5.21 עד השעה 12:30 ובתאריכים 5.5.21 ו- 12.5.21