הודעות בנושא בחינות – אביב תשפ"א

  • הבחינות של סמסטר אביב תשפ"א יתקיימו בצורה פרונטאלית בלבד!
    הטכניון עוקב אחר ההתפתחויות ונערך לאפשרויות השונות במידת הצורך. נמשיך לספק סביבה בטוחה לכלל באי הטכניון.

החל מה 01.06.2021 ניתן יהיה להיבחן ללא תו סגול. קיבולת החדרים תהיה הקיבולת הרגילה לפני תקופת הקורונה.