הנחיות ונהלים לקראת שנה״ל תשפ״א

 

הודעה תאריך פרסום
הערכות-לפתיחת-סמסטר-אביב-תשפא   15.02.2021
שלום רב לסטודנטיות ולסטודנטים בטכניון,

מצורף לעיונכם/ן נהלים ומידע לקראת תחילת סמסטר אביב תשפ״א.

 

נהלים ומידע לקראת תחילת סמסטר אביב תשפ״א. 29.12.2020
שלום רב לסטודנטיות ולסטודנטים בטכניון,

מצורף לעיונכם/ן נהלים ומידע לקראת תחילת סמסטר חורף תשפ״א.

נא תשומת לב מיוחדת לנהלים החדשים עקב מעבר הקמפוס ללמידה היברידית.

תודה לכולכם/ן על שיתוף הפעולה.

בברכה,

חוסאם

06.09.2020
השאלת מחשבים לסטודנטים לצורך למידה מקוונת – מכתב המנכל – 14.9.20 מצ"ב מכתבו של המשנה לנשיא ומנכ"ל בנושא 14.09.2020

 

 

מצורף לעיונכם/ן נהלים ומידע לקראת תחילת סמסטר חורף תשפ״א.