הודעות, הנחיות ונהלים בשנה״ל תשפ״א

 

הנחיות בטיחות מתעכנות באופן שוטף בדף יחידת הבטיחות בטכניון

חוזרים ועידכונים בנושא התמודדות הטכניון עם נגיף הקורנה

 

להלן הודעות, הנחיות ונהלים שהופצו במהלך שנת הלימודים תשפ"א

הודעה תאריך פרסום
הוראה ולמידה בשנת הלימודים תשפ"ב

חוזר משנה בכיר לנשיא

16.08.2021
הערכות-לפתיחת-סמסטר-אביב-תשפא – מכתב משנה בכיר לנשיא לקראת למידה היברידית בסמסטר אביב תשפ"א 15.02.2021
נהלים ומידע לקראת תחילת סמסטר אביב תשפ״א – דיקן לימודי הסמכה למידה היברידית בסמסטר אביב תשפ"א 29.12.2020
 נהלים ומידע לקראת תחילת סמסטר חורף תשפ״א – דיקן לימודי הסמכה  מעבר הקמפוס ללמידה היברידית – נהלים והנחיות 06.09.2020
השאלת מחשבים לסטודנטים לצורך למידה מקוונת – מכתב המנכל  תשתיות לצורך למידה מקוונת בשנה"ל תשפ"א 14.09.2020
השאלת מחשבים לסטודנטים לצורך למידה מקוונת – מכתב המנכל  תשתיות לצורך למידה מקוונת בשנה"ל תשפ"א 14.09.2020