בחינות שיתקיימו באופן פרונטלי

לקראת ההגעה לבחינה יש לקרוא את ההנחיות הבאות תו הסגול – מבחנים

דגשים לנבחנים

היערכות לתו הסגול באולמן

 

בחינות מועד ב' חורף  תש"ף – החרגה לפרונטלי (ייתכנו שינויים)
תאריך בחינה מס מקצוע שם מקצוע
12.8.2020 14409 גיאומכניקה
14.8.2020 103015 סיווג מתמטיקה
16.8.2020 324033 אנגלית מתקדמים ב'
324033 אנגלית מתקדמים ב'-מעבדה
17.8.2020 274729 גמר ארצי ילדים -רפואה
19.8.2020 46200 עיבוד וניתוח תמונות
124708 כימיה אורגנית מורחב 1
20.8.2020 124120 יסודות הכימיה
44114 מתמטיקה דיסקרטית ח
21.8.2020 46195 מערכות לומדות
  46206 מבוא לתקשורת ספרתית
 
27.8.2020 114051 פיזיקה 1
 
31.8.2020 44127 יסודות התקני מוליכים למחצה
46332 מערכות ראיה ושמיעה

 

בחינות שהתקיימו באופן פרונטלי מועד א' סמסטר אביב תש"ף

 

תאריך בחינה מס מקצוע שם מקצוע
14/07/2020 44105 תורת המעגלים החשמליים
16/07/2020 274731 בחינת גמר ברפואה פנימית בכתב
  114071 פיזיקה 1מ
44101 מבוא למערכות תוכנה
  113013 סיווג  מכניקה
  113014 סיווג חשמל
17/07/2020 115203 פיזיקה קוונטית 1
19/07/2020 34011 תורת הרטט
114052 פיזיקה 2
114078 פיזיקה 2ל
20/07/2020 114054 פיזיקה 3
21/07/2020 114075 פיזיקה 2ממ
22/07/2020 86755 בקרה אוטומטית
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב
  44127 יסודות התקני מל"מ
114076 פיזיקה 2פ
23/07/2020 127438 סימטריה
  84311 אוירודינמיקה בלתי דחיסה
  44268 מבוא למבני נתונים ואלגו'
14146 דינמ. רעידות אדמה
104195 אינפי 1
24/07/2020 בחינות מו"ר
116004 פיזיקה של גרעינים וחלקיקים
26/07/2020 114249 פיזיקה 2ר
14213 מבוא להידרוליקה והידרולוגיה
85406 הנעה רקטית
27/07/2020 64322 כימיה של מזון
28/07/2020 14411 הנדסת קרקע
44202 אותות אקראיים
46332 מערכות ראיה ושמיעה
125801 כימיה אורגנית למהנדסים
29/07/2020 234218 מבני נתונים 1
114036 פיזיקה סטטי. ותרמית
14405 גיאולוגיה הנדסית
02/08/2020 44252 מע' ספרתיות ומחשב
114073 פיזיקה 3ח
14603 כלכלה הנדסית