רישום לסמסטר קיץ – 06.07.2020 (הרישום יסגר בשעה 15:00)

תקופת רישום  א' (מוזלת – 400 ש"ח לנקודה)

תתקיים בין  28.06.2020 (הרישום יפתח בשעה 09:00)

לבין 06.07.2020 (הרישום יסגר בשעה 15:00)

ללא זימון אישי.

מקצועות החינוך הגופני המוצעים בסמסטר קיץ תש"ף מופיעים תחת מספר מקצוע 394901. לידיעתכם