רישום למקצועות – עדכון מועדי הרישום עד ה 19.04 ללא תשלום

 

שימו לב לעדכון במועדי הרישום:

** עדכון מועדי הרישום עד ה 19.04.2020 (כולל) חופשי ,ללא תשלום 

2.4.20

 

 

9:00 בבוקר 19.4.20 15:00 אחה"צ

 

תקופת שינויים ללא תשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים

 

20.4.20

 

 

9:00 בבוקר 11.5.20 15:00 אחה"צ

 

תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים