קבלת  קהל בחגי תשרי תש"ף

קבלת  קהל

בחגי תשרי תש"ף

 

 1.10.2019 – 29.9.2019 –  ראש השנה – הטכניון סגור

10.10.2019– 8.10.2019- יום כיפור –  הטכניון סגור

21.10.2019 –  13.10.2019- חג סוכות –  הטכניון סגור

קבלת קהל כרגיל בתאריכים:

2-3.10.2019

6-7.10.2019