מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים

לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם.

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים בטלפון: 04-8295858

כימיה 22.10.2020
מתמטיקה  

14.08.2020

פיזיקה 16.07.2020            הבחינה תתקיים באופן פרונטלי – בבניין אולמן. 

מכניקה– שעה 13:30

חדרים: 600,601,602,603,604,605,607,702,703,704,707

,708

חדר 701 – כיתת הארכת זמן

חשמל–  שעה 16:30                                           

חדרים:502,504,505,506,604,605

חדר 501 – כיתת הארכת זמן                                               

הישיבה על פי רשימות.