מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים

לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם.

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים בטלפון: 04-8295858

כימיה 22.10.2020
מתמטיקה

 

 

05.06.2020

בבניין אולמן, חדרים:
601,602,603,604,605,606
701,702,703,704,705,707,708
801,802,803
חדרי הארכת זמן- 804,805
הישיבה לפי רשימות.
פיזיקה 25.06.2020 בבניין אולמן