מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים

לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם.

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים בטלפון: 04-8295858

כימיה 22.10.2020
מתמטיקה
פיזיקה 16.09.2020   בבניין אולמן

מכניקה– שעה 13:30-חדרים:601,602,603,604,605,701,702,703,704,705,707,708,804, 805

חדרים: 801,802,803 – כיתות הארכת זמן

חשמל–  שעה 16:30–                          

חדרים: 601,602,603,604,605,606,701,702,703,704

חדרים: 501,502 – כיתת הארכת זמן                                               

הישיבה על פי רשימות.