אישור סטודנט לסמסטר חורף תש"ף

לסטודנטים שלום,

אישור סטודנט לסמסטר חורף תש"ף, יישלח במייל (באופן חד פעמי) ויהיה ניתן להפקה, במשך כל הסמסטר, בציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4  מתאריך ה 07.10.2019.

הציונים מתעדכנים מידי יום ביומו וניתן להוציא אישור בכל עת מהציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4

בברכה,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה