אישור סטודנט לסמסטר אביב תש"ף

לסטודנטים שלום,

אישור סטודנט לסמסטר אביב תש"ף, יישלח במייל (באופן חד פעמי) ויהיה ניתן להפקה, במשך כל הסמסטר, בציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4  מתאריך ה 15.03.2020.

הציונים מתעדכנים מידי יום ביומו וניתן להוציא אישור בכל עת מהציונומט במדור סטודנטים אולמן קומה 4 (אישור לסמסטר אביב תש"ף – החל מתאריך ה 15.03.2020).

** הזכאות לקבלת אישור הלימודים מותנה ב:

  • רישום למקצועות
  • תשלום שכ"ל
  • כתובת דוא"ל תקינה

בברכה,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה