מועדי רישום סמסטר חורף תש"ף

 

מועדי רישום סמסטר חורף תש"ף

        להלן מועדי הרישום/שינויים למקצועות באתר:

 שעות הפעילות של הרישום הן א' – ה' בשעות: 8:00-22:00. חיפוש מקצועות ניתן לבצע בכל שעה.

מועד

התחלה

שעת

 התחלה

מועד  

סיום

שעת

 סיום

 
 

7.7.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

21.7.19

 

15:00

אחה"צ

 

 

רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

 

12.8.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

18.8.19

 

15:00

אחה"צ

 

 

המשך רישום לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

12.9.19

 

 

 

9:00

בבוקר

 

23.9.19

 

 

 

15:00

אחה"צ

 

רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)

 

25.9.19

 

 

 

 

9:00

בבוקר

 

2.10.19

 

15:00

אחה"צ

רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא

למקצוע אחד  (חדשים+ותיקים)( חופשי)

רק בתקופה זו יש להתחיל ולסיים רישום

באותו היום.

 

23.10.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

6.11.19

 

15:00

אחה"צ

 

תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

 

7.11.19

 

 

9:00

בבוקר

 

 

11.12.19

 

15:00

אחה"צ

(חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,

הומניסטיים וספורט

תקופת שינויים בתשלום