מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים

לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם.

בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים בטלפון: 04-8295858

כימיה 23.10.2019
מתמטיקה

 

 

22.10.2019

פיזיקה

 

05.09.2019

23.01.2020

 

 מכניקה– שעה 13:30

 חשמל–  שעה 16:30