מועדי רישום סמסטר אביב תשע"ט

מועדי רישום באינטרנט:

 

תאריך התחלה שעת התחלה תאריך סיום  

 

שעת סיום

 

 

 

 

7.1.19 9:00 בבוקר 21.1.19 15:00 אחה"צ רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

 

24.1.19 9:00

בבוקר

29.1.19 15:00

אחה"צ

המשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

11.2.19 9:00 בבוקר 14.2.19 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים חדשים  (חופשי)

 

 

20.2.19 9:00 בבוקר 25.2.19 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד (חדשים + וותיקים) (חופשי)

(חייבים לסיים את הרישום ביום אחד)

 

17.3.19 9:00 בבוקר 2.4.19 15:00 אחה"צ תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום ליותר ממקצוע הומניסטי אחד

3.4.19 9:00 בבוקר 7.5.19 15:00 אחה"צ

 

תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים