תקופת שינויים בתשלום 05.11.18-06.12.18

מידע לסטודנטים חדשים וותיקים

תקופת שינויים בתשלום

ניתן לבצע בין התאריכים:

תאריך התחלה שעת התחלה תאריךסיום שעת סיום  
5.11.18 9:00

בבוקר

6.12.18 15:00

אחה"צ

חופשי.

לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,

הומניסטיים וספורט