הזמנה ליריד התעסוקה הטכנולוגי אביב 2018 – 20.06.18