הודעות, הנחיות ונהלים בשנה״ל תשפ״ב

הודעות, הנחיות ונהלים בשנה״ל תשפ״ב

הנחיות בטיחות מתעכנות באופן שוטף בדף יחידת הבטיחות בטכניון

חוזרים ועידכונים בנושא התמודדות הטכניון עם נגיף הקורנה

להלן הודעות, הנחיות ונהלים שהופצו במהלך שנת הלימודים תשפ”ב

הודעהתאריך פרסום
בחינות חורף תשפ"במכתב דיקן לימודי הסמכה בחינות חורף תשפ"ב20.01.2022
בחינות חורף תשפ"במכתב משנה בכיר בחינות חורף תשפ"ב20.01.2022
נהלים ומידע לסטודנטים חורף תשפ"במכתב דיקן לימודי הסמכה בנושא נהלים לשנה"ל תשפ"ב12.10.2021
Students Procedures and Information - Winter 2021Dean of Undergraduates Letter12.10.2021
הוראה ולמידה בשנת הלימודים תשפ"בחוזר משנה בכיר לנשיא16.08.2021