שאלות נפוצות

הזדהות במערכות
לא קיבלתי קוד סודי (חדשים)/ הקוד הסודי לא עובד

יש לפנות למדור סטודנטים 04-8295858

אני נמצא/ת כרגע בחול ולא יכול/ה לקבל את הקוד הסודי בהודעות

את הקוד הסודי ניתן לקבל רק באמצעות SMS או באמצעות פנייה למדור סטודנטים 04-8295858

איני מצליח לראות את המידע הדורש הזדהות (רישום למקצועות, מידע אישי, רישום בדיקת מקומות פנויים, גיליון ציונים, חתימה על נהלי הטכניון)
בצע את השלבים הבאים:

 • בטל את החסימה של "cookies" בדפדפן
 • במידה והינך גולש במחשב במקום העבודה או בסמארטפון – נסה לעבור למחשבים בטכניון עם התקשורת קווית (חוות מחשבים בפקולטות, ספריה) או למחשב הביתי.
 • בטל את החסימה של פורט 100.
 • בדוק שבהגדרות הדפדפן לא מוגדר PROXY כלשהו
 • הפוך ללא פעילים זמנית את תוכנות האנטי-וירוס (קספרסקי) או Firewall.
 • השרות ניתן לסטודנטים להסמכה בלבד (לימודי חוץ ומוסמכים- נא לפנות למזכירויות בהתאם)
 • שים לב: שעות פעילות של המערכת 08:00-23:00 בלבד
מערכת הרישום דורשת לבצע הזדהות לפני כל פעולה.
 • בטל חסימה של "cookies" בדפדפן
 • וודא שהתאריך והשעה במחשב מעודכנים
ההזדהות נכשלה, הסיסמא שגויה או שכחת סיסמא
 • התחברות למערכת הרישום ב היא ת.ז וקוד סודי
 • קבלת/שחזור קוד סודי למשתמשים ראה בקישור /kb/faq/services-identification/secretcode
 • השתמש באפשרות שכחתי את הקוד הסודי בדף ניהול חשבון הקוד יישלח לכתובת הדוא"ל בקמפוס.
 • בעת ההרשמה למוסמכים משתנה הקוד הסודי. לקבלת קוד חדש נא לפנות למדור סטודנטים באולמן בין השעות 11:00-13:00
 • המערכת זמינה לסטודנטים לתואר ראשון (הסמכה) בלבד. (לא כולל מוסמכים ולימודי חוץ)
אני לא מקבלת מכם אימיילים
 • חשבונות סטודנטים נפתחים בשירות עצמי בהתאם להנחיות המתפרסמות כאן.
רישום לקורסים
בנושאי מערכת שעות פנה באמצעות טפסי בקשה ופניות סטודנטים ישירות לפקולטה אליה שייך המקצוע

פנה ישירות לפקולטה אליה שייך המקצוע באמצעות טפסי בקשה ופניות סטודנטים

 • המקצוע לא קיים
 • המקצוע פתוח אך אין לו פרטים
 • אין מקום או קבוצה סגורה במכוון
 • אינך רשאי להירשם
 • לאיזה מקצועות ניתן להירשם חוץ ממקצועות החובה (סמסטר א) – יש לפנות לפקולטה אליה התקבל הסטודנט
 • אין שמות מרצים/מתרגלים
 • האם יש תרגיל לפני הרצאה? (הכוונה לשבוע הראשון של תחילת הסמסטר)
המקצוע אינו מופיע במערכת האישית לאחר ביצוע הרישום
 • אין מקום בקבוצה והרישום לא התבצע, בדוק האם קיימת קבוצה אחרת בה יש מקומות פנויים
לאיזה מקצועות ניתן להירשם חוץ ממקצועות החובה (סמסטר א')
לא נפתח לי סמסטר רישום
התקבלתי למסלול מסויים ורוצה לעבור למסלול אחר, אבל ישנם מקצועות שסגורים בפני.
אילו זיכויים בנקודות קיבלתי על סמך לימודים קודמים.
עברת מקסימום נקודות לסמסטר (לסטודנטים ותיקים)

אתר הקורסים מודל – רישום כאורח

המקצוע לא מופיע במערכת האישית - כן מופיע במודל/המקצוע מופיע במערכת האישית - לא מופיע במודל
הודעות שגיאה נפוצות בזמן הרישום
מועד הרישום לא הגיע/הרישום סגור/הרישום סגור. נסה במועד מאוחר יותר
 • שעות הפעילות של הרישום הן בימים א'- ה' 8:00-22:00. חיפוש מקצועות ניתן לבצע בכל שעה.
 • יש לעקוב אחר מועדי הרישום המפורסמים באתר הסמכה.
האתר נותן את ההודעה: קוד 429 too many requests

 • נעשו יותר מידי נסיונות. יש להמתין ולנסות מאוחר יותר.
מופע לי שאני חסום בגלל חוב שכר לימוד אבל חוב שולם ואני חייב להירשם לקורסים
 • יש לוודא מול מדור חשבונות סטודנטים שהתשלום נקלט
 • ניתן לפנות למדור סטודנטים 04-8295858
שגיאה: אחרים. קבוצת רישום זו מיועדת לסטודנטים ממסלולים. הבקשה נדחתה
 • קבוצה זו מיועדת לסטודנטים ממסלולים אחרים, יש לחפש קבוצה אחרת.
 • פנה ישירות לפקולטה אליה שייך המקצוע באמצעות טפסי בקשה ופניות סטודנטים
הקבוצה סגורה במכוון. כל הקבוצות במקצוע סגורות.
 • אין מקום בקבוצה, יש לחפש קבוצה אחרת או לפנות לפקולטה בה נלמד המקצוע.
 • פנה ישירות לפקולטה אליה שייך המקצוע באמצעות טפסי בקשה ופניות סטודנטים
אינך רשאי להירשם לקורס זה
 • אינך עומד בתנאי הרישום לקורס זה
שגיאה: בסמסטר הרישום . מספר מקצוע לא קיים בקובץ מקצועות סמסטריאלי, הבקשה נדחתה: מספר מקצוע
מבחני סיווג פיזיקה/מתמטיקה/כימיה

 

בחינות סיווג - מתמטיקה/כימיה/פיזיקה - מקצועות מתוקשבים
מהן תוצאות הסיווג שלי
מבחנים
לא נמצאו מבחנים להצגה
 • המקצועות מוצגים לפרק זמן מוגבל מיום הבחינה (כ-90 יום לבחינות סרוקות ו-14 עד 21 יום להזמנת צילומי בחינה).במידה ולא נמצאה חוברת סרוקה לבירור ניתן לפנות לפקולטה אליה שייך המקצוע